Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstnerne Ragnhild May og Ea Borre har det tilfælles, at de i flere år har arbejdet med at udforske  musikinstrumenter som fysiske lydgivere og skulpturelle former.

“Organisme” er en fælles udstilling af billedkunstnerne Ragnhild May og Ea Borre. Til udstillingen har de skabt en række værker på SVKs træværksted, der tilsammen danner en rumlig lydinstallation med lyd, skabt via mekanik.

Luft er udgangspunktet for værkernes funktion. Ea Borre har konstrueret en abstraktion af en orgelbælg, som skiftevis hæver sig og falder sammen igen som et rytmisk åndedrag, som organismens mekaniske lunge.

Ragnhild May har arbejdet med fløjter og store træorgelpiber, som netop danner lyd via luft, bælge og to vindlader med midi-styrede ventiler for at kunne styre luftens bevægelse. Alle disse er enkeltdele, der tilsammen danner en tonal komposition, som installeres med udgangspunkt i udstillingsrummets akustiske kvaliteter.

I interaktion med udstillingsrumme
I løbet af kunstnernes ophold på Statens Værksteder er en knap tre meter høj fyrretræstruktur vokset op omkring en kæmpemæssig blæsebælg og tilsvarende store piber af poppeltræ. Træet står råt og samlingerne er lavet med tekstilbånd og hvidt koskind, der klipses og limes på fyrretræsfinéren.

Den traditionelle kirkelige ornamentik er skrællet af til fordel for en fremvisning af instrumentets mekanik og konstruktion.

Det fysiske værk tager udgangspunkt i en fælles komposition, men fuldendes først når det installeres i udstillingsrummet, Spanien19c i Århus og Galleri Rum/Klang i 2018. Fordi det klanglige udtryk hænger uadskilleligt sammen med den fysiske udformning af orglet og rummet, det spiller i, er det nødvendigt at have mulighed for at arbejde i samme rum under værkernes tilblivelse.

På samme måde som et kirkeorgel installeres og klangligt tilpasses et konkret rum, er vi interesserede i at interagere med udstillingsrummet, med hensyn til dets akustiske og skulpturelle kvaliteter, uddyber de to kunstnere.

Udstillingsprogrammet ledsages af et performanceprogram, hvor inviterede musikere, performere og sangere vil interagere med værkerne og således gøre dem tilgængelige for publikum. Ønsket med udstillingen er, at skabe en kunstnerisk platform, der tager orglet ind i vores samtid.