Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Når Marie Kølbæk Iversen skaber installationer har hun brug for plads. Rummet omdannes til et univers af lys og mønstre, og når vi træder ind foran billedfladen ændres den som en direkte reaktion på vores bevægelser. Ved at rette kameraer og projektorer mod den samme flade sætter hun scenen for en oplevelse, hvor vores rum- og medieopfattelse udfordres og forskydes. Værkerne viser det grundvilkår, at intet nogensinde kan kopieres uden at forandres gennem processen. Den umulige gentagelse bliver udspillet i et intenst rum mellem os selv, de andre og teknikken.

På Statens Værksteder for Kunst har Marie Kølbæk Iversen sat sine kameraer og projektorer op og udvikler i løbet af sit ophold nye værker ved at eksperimentere med forskellige indstillinger og installationer i rummet. Hendes erfaringer fra tidligere værker danner udgangspunkt for arbejdet under opholdet, ligesom hun også har iværksat en række nye og uafprøvede værkidéer under sit ophold.

Marie Kølbæk Iversen har som mål for sit ophold på Statens Værksteder at udstikke nye linjer for sit videre kunstneriske arbejde gennem eksperimentelt arbejde med live-feed- og feedback-video. Hun ønsker at forfølge de idéer og teknologier, der har ligget til grund for hendes hidtidige arbejde, samt at udvikle nye konstellationer, der kan danne grundlag for videre udviklings- og udstillingsarbejde.

Feedbackværkernes dragende og billedlige skønhed rækker ud over det rene billede, idet vi bliver en del af værket – intet af det optages; alt foregår her og nu. Om beskuerens oplevelse af værkerne siger hun: ”For mig er det verdens mangetydighed, der er det interessante og det, som mine videoinstallationer undersøger. Med beskuerens interaktion og installationens prompte respons sker der en meningsforskydning, som udfordrer os.”