Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

– et udviklingsprojekt på TC2 væven

I væveværkstedet eksperimenterer Mette Høyen Andersen med vævning, der i et abstrakt sprog af mønstre involverer landskaber, tekst, teknologi, arkitektur og hverdagens indretninger.

Maj 2023

Nye muligheder i det vævede, som Mette Høyen Andersen så på et tidligere ophold på Statens Værksteder, forfølges og undersøges. Fokus er på vævningens visuelle, fysiske fremtræden, dens nærhed til kroppen og tanken.

Forskellige metoder til videreudvikling af vævning i sit billedkunstneriske arbejde afprøves, som forberedelse til nye værker, og som et yderligere lag arbejder Høyen Andersen også tekstligt med vævningen.