Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På SVK’s 3D-printer har arkitekt Jane Havshøj printet små arkitekturmodeller, bl.a. af den kommende Martin Buber-bygning til Folkeuniversitetet Skærum Mølle. Hendes skitseprojekt af bygningen er lige nu udstillet på Arkitekturbiennalen i Venedig.

Folkeuniversitet Skærum Mølle er et udviklingscenter, baseret på humanistiske idealer, og med Martin Buber-bygningen, får det tilføjet bibliotek, studiepladser og auditorium.
Martin Buber var en østrigsk, jødisk filosof og teolog, og med hans navn ønsker Skærum Mølle at symbolisere mellemmenneskelig og international forståelse, og at minde om centrale værdier i samfundets udvikling og menneskets liv. Bygningen, udformet af Jane Havshøj Arkitekter, skal ligge som en sten i landskabet, udført i tegl. Øverst i tagets konstruktion skal placeres en lysskulptur, der indfanger og videresender dagslys til bygningens centrale rum – som en sten der splintres af lys. Jane samarbejder jævnligt med billedkunstnere, og lysskulpturen i dette projekt laves af billedkunstner Peter Brandes.

3D-printede modeller hjælper den arkitektoniske formgivning videre
To større modeller af Martin Buber-bygningen – i gips og træ – er lige nu udstillet i Venedig. Modellen som er printet i 3D-printeren er noget mindre end disse. Den er hjælpsom i den arkitektoniske formuleringsproces, hvor bygningens form endnu står delvis åben. Tagkonstruktionen er i princippet enkel, men det har ikke været helt let at knække den matematiske konstruktion ved kombinationen af tag og lysskulptur. Med den printede model kan formen forstås på ny, og hjælpe processen videre.
Ud over Martin Buber-bygningen arbejder Jane på to andre projekter med 3D-printeren. Den ene er et kapel i Skagen, hvor der arbejdes meget med runde former som spiralen og ellipsen. På baggrund af 3D-printet af kapellet har Jane taget konkrete valg i formgivningsprocessen. Det sidste projekt er et nyt supersygehus i Herning, hvor Jane er blevet bedt om at lave et forslag til et ’refleksionsrum’.