Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projektet er en dialog og en materiel tankeudveksling mellem Mette Saabye og Josefine Rønsholt Smith, hvor de enkelte værker er essensen af vores dialog og refleksioner over tematikker som udspringer af pandemiens omstændigheder.

Marts 2022

I en tid med begrænset kontakt og mulighed for sparring med ligesindede bliver vores fælles arbejdsmetode en nøgle til at stå i forbindelse med hinanden som venner, kolleger og åndsbeslægtede.

Værkerne bliver til i en fælles proces, hvor de undervejs, som et pendul, sendes frem og tilbage mellem os. Derved har hvert enkelt værk været igennem begge vore hænder mod vejen til færdigt smykke.

Det overordnede tema er tid, hvilket vil komme til udtryk både i det enkelte smykke, men også er stærkt repræsenteret i vores valg af materialer.

Under opholdet har vi udviklet et fælles afsæt i forhold til materialer, teknikker og forståelse af vores tematik. Vi har f.eks. udviklet en farvekodeforståelse med relation til teorier om synæstesi og produceret en serie formelementer, der danner afsæt til udviklingen af de færdige smykker.