Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I’m Sticking With You har været udstillet på Clausens Kunsthandel. Projektet bestod af grafik (træsnit) og skulptur (bemalet træ).