Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

I metal- og træværkstedet samt Huggegården har billedhugger, Ellen Martine Heuser, produceret værker til sin første institutionelle soloudstilling, som finder sted i Göttingen, Tyskland i foråret 2022.

Maj 2022

Værkliste:

Mausoleum: lærketræ (290 x 350 x 350 cm)

Kenotaph: kobber, messing (427 x 215 x 215 cm)

Nekropolis: ca. 2000 håndformede- og lufttørrede elementer i ler til stedsspecifik installation

Aufzeichnungen (Achsen): tegninger

Dorf: enkelte elementer til stedspecifik installation

Audio-Monument No. 6: forberedelser til lydperformance i Kunstverein Göttingen, 9. juni 2022