Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Arkitekterne Kristine Sundahl og Kalle Jørgensen arbejder sammen med Naturhistorisk Museum om projektet ”Vilde tiltag i byen”, som bl.a. skal give nye huse til byens mange utæmmede dyr og samtidig øge de menneskelige byboeres bevidsthed om dyrelivet imellem husene.

En del af projektet retter sig mod egern, en anden mod flagermus, begge grupper af dyr, som lever i byen og har glæde af byens arkitektur som boliger – en arkitektur, som dog også har udfordringer i forhold til fx. artsdiversiteten.

Flagermusetårnet tager højde for de behov og tendenser flagermus har i deres færden og er konstrueret med mellemrum, hulrum og sprækker, der får flagermus til at føle sig hjemme. Flagermus er dybt afhængige af det moderne menneskes byplanlægning og benytter træer, tårne, lofter, huller og sprækker i vægge og bymure til beboelse.

Faunapassagen er designet, så den tilbyder det sky egern en passage mellem parkerne i byen, hvor både deres behov for flugtmuligheder og skjul tilgodeses.

Kalle og Kristine arbejder i Træværkstedet på prototyper af habitater og redekasser i 1:1 for at blive i stand til at vurdere, hvordan disse vil virke ude i virkeligheden.