Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inspireret af en beretning, som er gået i arv i en australsk aboriginalstamme, har Rikke Otte arbejdet på SVK’s atelier plan 5 med illustrationer, der skildrer livets cyklus.

Aug. 2014

Rikke Otte er grafisk designer og illustrator. Under et ophold på SVK har Otte arbejdet med 50 individuelle skitser, for at finde frem til den helt rette komposition af disse i ét samlet værk, bestående af 4 delværker.

Rikke Otte havde på forhånd indscannet de 50 skitser, og samlet disse i en digital komposition. På atelieret tilpassede Otte skitserne via projection, så hun på papiret kunne finde frem til den endelige komposition og efterfølgende tegne denne op.

Via projektionen af den digitale komposition antydede hun omridset af motiverne i blyant, og optegnede efterfølgende med en tynd sort tegnepen. Samme type pen blev også anvendt til yderligere variationer i stregtykkelse og tilføjelser af detaljer.

Eksotiske fugle og fisk folder sig ud over værkfladen. Hav og himmel skiller dem. Alligevel er de forbundne.

Fortællingen, som Ottes værk er inspireret af, stødte hun på under en rejse i den australske outback. Her har den vandret fra generation til generation blandt en stamme af aboriginals.

Projektets titel om en naturlig cyklus klinger familiær til den kristne forkyndelse “Af jord er du kommet. Til jord skal du blive”. Med sidestilligen af de to ønsker Otte at sætte spørgsmålstegn ved den måde vi lever med naturen: “Hårdt opridset kan man sige, at det vestlige menneske føler sig overlegen overfor naturen og bruger den som en uudtømmelig ressource, hvor den aboriginale befolkning har en dyb respekt for naturen, og ser den som noget man skal tilpasse sig ind i, og hvis rytme og balance man skal forstå for at leve i harmoni med den.”

Det samlede værk består af 4 kvadratiske delværker á 120cm x 120cm. Værket er skabt med henblik på udstilling.