Skip to content Skip to footer

Af Frederik Hardvendel
26. sep. 2017

Efter at sagen har været taget op i regeringen, har Kulturministeriet meddelt at:

  • Statens Værksteder for Kunst ikke indgår i udflytningsplanen af oktober 2015.
  • Der er ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til den fremtidige placering af Statens Værksteder for Kunst.

På SVK ser vi tilbage på et forløb, der startede d. 1.oktober 2015, hvor det blev besluttet, at SVK skulle flyttes til Helsingør ved Kronborg som følge af projekt ’Bedre Balance’. I februar 2016 opgav man dog den meget dyre Helsingør model og gik i stedet i gang med at undersøge alternative muligheder. Nu er det så endelig besluttet helt at trække SVK ud af udflytningsplanen. Når man fra regeringens side siger, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til den fremtidige placering, så skyldes det, at der er overvejelser om at sælge Gammel Dok Pakhus, og at man endnu ikke har taget stilling til, hvad det i givet fald kommer til at betyde for SVK.

Vi er dybt taknemmelige for den store opbakning, vi har fået af det kunstneriske miljø igennem hele forløbet.