Skip to content Skip to footer

Næsten 500 billedkunstnere fra 84 forskellige nationer søgte om plads på Danmarks nye kunstnerresidens, MALT AIR, som Statens Værksteder for Kunst er en del af. Seks dygtige kunstnere er nu valgt ud.

Siden der blev åbnet for ansøgninger i november, er interessetilkendegivelserne strømmet ind. Billedkunstnere fra hele verden har rettet blikket mod MALT AIR, Danmarks nye recidencyprogram for internationale kunstnere, og op mod 500 endte med at sende en ansøgning.

Og nu er seks kunstnere så valgt ud. Til sommer ankommer de første, som skal bo og arbejde med deres kunst på den helt nyrenoverede Maltfabrikken i Ebeltoft.

”Vi er overvældede over de mange højt kvalificerede ansøgninger, vi har modtaget, og det har ikke været let at vælge ud blandt så mange talentfulde kunstnere. De seks, vi har valgt, er alle stærkt motiverede for at komme hertil, og jeg er sikker på, at de vil berige os med mange spændende udvekslinger,” fortæller Vibeke Wang, projektleder på Maltfabrikken.

De seks udvalgte kunstnere og kunstnerduoer er: Nicholas Grafia fra Tyskland, Chico Togni & Kadija de Paula fra Brasilien/Canada, Karolin Schwab fra Tyskland, Kelani Abass fra Nigeria, Yun Choi fra Sydkorea og Audrey Samson & Francisco Gallardo fra Canada/Spanien.

Et bredt udvalg
MALT AIR, som er støttet af Statens Kunstfond, og som drives i et partnerskab mellem Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst (SVFK), tilbyder ophold til to kunstnere eller kunstnerduoer ad gangen i en periode af fire måneders varighed. I den første ansøgningsrunde er der udvalgt hele seks kunstnere til det første års program.

”Vi har i dette første år mulighed for at teste vores residency af, og vi har af samme årsag valgt en række meget forskellige kunstnere, som dog alle har det til fælles, at de har et potentiale for den danske kunstscene. Deres kunstneriske praksisser spænder over alt fra video- og landskabskunst over maleri til performance og sociale events. Og vi glæder os til at bidrage til deres kunstneriske udvikling og åbne døren for dem til vores hjemlige kunstscene,” fortæller Jacob Fabricius, direktør for Kunsthal Aarhus.

Et landsdækkende recidency
Billedkunstnerne er i deres ansøgning blevet bedt om at gøre sig tanker om, hvordan de vil skabe udveksling med den danske billedkunstscene. For udover at kunstnerne skal arbejde i Maltfabrikkens nye værksteder og atelierer, handler residency-programmet også om at etablere en god forbindelse mellem dem og det danske billedkunstmiljø. Udveksle erfaringer, indsigter og indgå gunstige samarbejder. Og her spiller Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst en vigtig rolle. Vi og Kunsthal Aarhus skal hjælpe de internationale kunstnere til at møde relevante aktører, institutioner og kunstnerfællesskaber i hele Danmark.

“I løbet af opholdet vil kunstnerne få flere muligheder for at rejse til København og med hjælp fra os på Statens Værksteder for Kunst få en kvalificeret introduktion til hovedstadens kunstscene. Formålet er at inspirere og skabe netværk, og med et individuelt tilrettelagt program for hver kunstner håber vi på berigende udvekslinger på tværs af by- og landegrænser,” fortæller Frederik Hardvendel, direktør for SVFK.

MALT AIR-kunstnerne vil desuden modtage vejledning i kunstneriske arbejdsprocesser på SVFK og kuratorisk sparring hos Kunsthal Aarhus.


MERE INFO

Om kunstnerne:

Nicholas Grafia (Tyskland)
Nicholas er vokset op i en by i Tyskland, hvor han som den eneste person med en mørk hudfarve lærte at finde kunstnerisk inspiration i følelsen af at blive kigget på som anderledes. Hans kreative virke udfolder sig gennem maleri såvel som performancekunst og videoinstallationer. I løbet af sit ophold på Maltfabrikken håber han på at komme i kontakt med mange lokale og herigennem finde inspiration til et kunstprojekt, der udforsker Ebeltofts homomiljø og inviterer til fortolkninger af begreberne identitet og skrøbelighed, når de mødes i intersektionen mellem livet i en mindre by og storbylivet.

Nicholas Grafia MALT AIR 2019
Nicholas Grafia. Pressefoto


Chico Togni & Kadija de Paula (Brasilien og Canada)

Kunstnerduoen fra Brasilien og Canada har baseret deres kunstneriske praksis på idéerne omkring degrowth-bevægelsen, som de er fascineret af. Deres kunst kombinerer mad, tekst og optræden, som tilsammen forenes i sociale events, der foregår blandt scenografiske elementer, der er bygget af fundne og gratis materialer. Chico og Kadija bevæger sig på grænsen mellem kunst, event og community-arbejde og forsøger herigennem at sætte spørgsmålstegn ved måden, det moderne menneske forbruger, samler og spilder ressourcer på.

Chico Togni & Kadija de Paula MALT AIR 2019
Chico Togni & Kadija de Paula. Pressefoto


Karolin Schwab (Tyskland)

Tyske Karolin forsøger gennem sin kunst at udfolde de følelser og spørgsmål, som opstår i mødet mellem det indre og det ydre landskab; mellem menneske og natur. Det gør hun ved at skabe kunstinstallationer i naturen og omvendt ved at repræsentere naturen i udstillingsrummet i form af skulpturer og billeder. Maltfabrikkens beliggenhed i Nationalpark Mols Bjerge skaber et godt match med Karolins virke. Særligt den geografiske beliggenhed ved vandet og kysten på modsatte side af vigen inspirerer til fremtidige værker, der udforsker afstanden og vandet, som forbinder strækningen.

Karolin Schwab MALT AIR 2019
Karolin Schwab. Pressefoto


Kelani Abass (Nigeria)

Kelani Abass fra Nigeria er vokset op i en familie med tradition for arbejde med bogtryk. Heri har Kelani også fundet sin kilde til inspiration, da hans kunst i dag beskæftiger sig med det håndværk og de teknologier, som bogtrykkerhåndværket gennem tiden har gjort brug af. Kunsten blander personlige historier med historiske begivenheder og skaber på den måde nye narrativer, som kommenterer på kollektiv erindring, tid og teknologi. Kelani håber blandt andet på at kunne drage nytte af Maltfabrikkens museum, bibliotek og arkiv til fordybet researcharbejde.

Kelani Abass MALT AIR 2019
Kelani Abass. Pressefoto


Yun Choi (Sydkorea)

Sydkoreanske Yun arbejder blandt andet med video- og installationskunst. Hun har tidligere været på kunstnerophold i Malmø, hvor hun fik en forståelse og interesse for den nordeuropæiske kultur. Yun beskriver i sin ansøgning, hvordan idéen om den nordeuropæiske kultur tolkes og forstås på ny i en sydkoreansk kontekst. Måske kan dette danne grundlag for Yuns fremtidige kunstarbejde på Maltfabrikken.

Yun Choi
Yun Choi. Pressefoto


Audrey Samson & Francisco Gallardo (Canada og Spanien)

De to kunstnere udgør tilsammen kunstnerduoen FRAUD. Audrey og Francisco har tidligere arbejdet med emner såsom computer- og softwarekultur, ingeniørkundskab, feminisme og disruption-design. Med disse perspektiver har de senest udforsket de menneskeskabte konsekvenser og temaer, der vedrører brugen af teknologi, som overvåger og analyserer store områder og kvantificerer hændelser i risikoanalyser, vedrørende fx tørke eller bevægelsen af flygtningestrømme. Indledningsvis har regeringens planer om et udrejsecenter for flygtninge på Lindholm fanget kunstnerduoens interesse, hvilket kunne udmønte sig i et konkret kunstprojekt i løbet af deres residency på Maltfabrikken.

Audrey Samson & Francisco Gallardo
Audrey Samson & Francisco Gallardo. Pressefoto

 

MALT AIR’s jury er:
– Direktør for Kunsthal Aarhus Jacob Fabricius
– Direktør for Statens Værksteder for Kunst Frederik Hardvendel
– Projektleder på Maltfabrikken Vibeke Wang
– Kurator CCA, Lagos, Nigeria, Iheanyichukwu Onwuegbucha.

Om Maltfabrikken:
– Siden maltproduktionen stoppede i 1997, har fabrikken stået tom.
– I februar 2018 blev det første spadestik til den nye maltfabrik taget, og restaurationen er nu i fuld gang.
– Maltfabrikken er under ombygning og fornyelse for 155 mio. kr., og når den åbner i sommeren 2019, vil fabrikken fungere som et erhvervs- og kulturcentrum, der blandt andet huser bibliotek, museum, bryggeri, spisehus, erhvervslokaler, koncertsted og nu også hjem og værksted for flere internationale kunstnere.
– Maltfabrikken åbner i etaper efterhånden som de forskellige dele står klar – de første i sommeren 2019.