Skip to content Skip to footer

Siden starten af januar har de fire kunstnergrupper Hesselholdt & Mejlvang, Randi & Katrine, Bank & Rau og Ingen Frygt arbejdet sammen i Statens Værksteders største atelier, Turboladen på den gamle B&W grund. Resultatet kan netop nu og frem til d. 27. juni ses på den Frie Udstillingsbygning under titlen Party and Lost.

Med udstillingen har de fire kunstnergrupper ønsket at hæve og opløse egoet i en form for samhørighed. At undersøge hvad der kommer ud af at lave kunst inden for kollektivitetens rammer. Resultatet er blevet en vildtvoksende udstilling, der breder sig installatorisk over alle rum i den Frie Udstillingsbygning. Bl.a. kan man i et af rummene dykke ind i en hel drystenshule bestående af gaver og pakker i alskens størrelser, en installation der blev skabt ved hjælp af en større workshop over fem dage, som kunstnergrupperne arrangerede under deres arbejdsophold i Turboladen.

Sådan beskriver gruppen selv projektet i udstillingsteksten:

”I Party and Lost er dagsordener og opfattelser forsøgt sammenlagt til noget næsten fysisk, og derefter transformeret til en egentlig

kunstproduktion. I en række store installationer og monumenter giver

vi skikkelse til vores hjælpeløse drømme og insisterende mareridt om fællesskabet. Resultatet er noget mere komplekst, men samtidig også mindre kompliceret, befriet for gruppemedlemmernes private idiosynkrasier. Det er foruroligende og lindrende, det ser smart ud, og det bløder”.

Igennem foråret 2010 har den Frie sat fokus på kunstnergrupper og den kollektive arbejdsproces, og Party and Lost runder denne udstillingsrække af.

Læs mere om udstillingen på

> Den frie

Film om processen

> Se filmen om tilblivelsen af Party and Lost på Safran Film

Filmen er produceret af Anette Olsen, Safran Film