Skip to content Skip to footer

Kultur- og Udenrigsministeriet udbyder 5 rejselegater af to ugers varighed hos indiske tekstil-mesterlærere.

Danmark og Indien har underskrevet en aftale om et kulturudvekslingsprogram. Aftalen, der løber frem mod 2026, skal understøtte udvekslingen af dansk og indisk kunst og kultur og samarbejdet mellem danske og indiske kulturinstitutioner og kunstnere.

De 5 indiske tekstile håndværkstraditioner er som følger:

 1. Hand Block Print
  Mesterlærer Mr. Khushiram Pandey
  Sted: Sanganer, Rajasthan – Indien
  Tidspunkt: 14 dages ophold i januar eller februar 2023
 2. Hand Appliqué
  Mesterlærer Mr. Gaurav Choudhary
  Sted: Barmer, Rajasthan – Indien
  Tidspunkt: 14 dages ophold i januar, februar eller marts 2023
 3. Bandhani Tie and Dye
  Mesterlærer: Mr. Khatri Adil Mustak
  Sted: Bhuj, Gujarat – Indien
  Tidspunkt: 14-dages ophold skal gennemføres medio februar 2023
 4. Kantha Stitch Emboridery
  Mesterlærer: Ms. Mahamaya Sikdar
  Sted: Kolkata, West Bengal – Indien
  Tidspunkt: 14 dages ophold i januar, februar eller marts 2023
 5. Ikat Weaving

  Mesterlærer: Mr. Radhe Shayam Meher
  Sted: Bargarh, Odisha-768104 – Indien
  Tidspunkt: 14 dages ophold i januar, februar eller marts 2023

Læs mere om teknikkerne her: 

Hvem kan søge?

Kunsthåndværkere og designere med tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene kan søge støtte til et to ugers ophold hos en indisk mesterlærer inden for én af ovenstående håndværksteknikker.

Sådan søger du

Ansøgningen skrives på engelsk og bør indeholde:

 
 • en motiveret ansøgning, evt. kombineret med relevant billedmateriale, dvs. fotos eller skitser (max 2 A4 sider i en samlet pdf).
 • angivelse i prioriteret rækkefølge, hvilke håndværkstraditioner, jf. ovenstående, der ansøges til.
 • CV på ansøger.
 

Ansøgningen skal være modtaget hos Statens Værksteder for Kunst senest den 15. september 2022.

Der kan kun søges om ét rejselegat pr. ansøger.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail, hvoraf dit ansøgningsnummer og de bilag, du har vedhæftet, fremgår. Tjek at alle dine bilag er vedhæftet, og gem din kvittering.

Du kan forvente et svar 8 uger efter ansøgningsfristen.

Vurdering

Ansøgninger vurderes af et udvalg bestående af Statens Værksteder for Kunst, den indiske organisation AIACA, Slots- og Kulturstyrelsen, to faglige tekstildesignere og Statens Kunstfond (v. udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design).

Udvalget lægger vægt på følgende kriterier i deres vurdering af ansøgninger:

 • Du har væsentlig tilknytning til den danske kunsthåndværk- og designscene.
 • Ansøgningen redegør klart for motivationen til at rejse til Indien på et mesterlærer-ophold.
 • Ansøgningen skal redegøre for, om du kan tage ophold i Indien i foråret 2023
 • Ansøgningen redegør for hvilken én af de 5 håndværkteknikker, som ansøger ønsker, der skal findes en mesterlærer for (vær opmærksom på, at du kun behøver at redegøre for din første prioritet, men at du kan sætte de fem håndværksteknikker i en prioriteret rækkefølge, således at du kommer i betragtning til anden prioritet såfremt der ikke er mulighed for at opfylde din første prioritet.
 • Ansøgningen afspejler et professionelt og reflekteret forhold til materialer, kontekst, tradition og samtid.
 • Formålet med opholdet i Indien er tydeligt.
 • Rejselegatet skal være anvendt inden udgangen af 2023.
 • I en samlet prioritering af ansøgninger tilstræbes at uddele et rejselegat inden for hver af de fem håndværkstraditioner.

Puljens formål

Puljen er oprettet af Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for Danmarks internationale kultursamarbejde i anledning af oprettelsen af en bilateral kulturaftale mellem Danmark og Indien i foråret 2022. Læs mere om kulturaftalen her

De to ministerier indgår i et fagligt samarbejde med Statens Værksteder for Kunst og vores indiske samarbejdspartner, AIACA, om at give danske kunsthåndværkere og designere mulighed for at søge ophold hos en indisk tekstil mesterlærer.

Vilkår og betingelser

Der uddeles 5 rejselegater på 30.000 kr. Beløbet dækker over rejser, visa, ophold, materialer, evt. udgifter hos en indisk mesterlærer og andre relevante udgifter.

Slots- og Kulturstyrelsen betaler et honorar til den indiske mesterlærer.

Projektstøtten udbetales til din NemKonto kort efter, du har modtaget et tilsagnsbrev.

Når der er taget stilling til ansøgerfeltet og indstillet til ophold vil Slots- og Kulturstyrelsen bede vores indiske samarbejdspartner om at matche de danske udøvere med indiske mesterlærere. Herefter vil ansøger, der har fået tilsagn, få direkte besked om tildelingen af en mesterlærer. Du er selv ansvarlig for at lave aftaler gennem den indiske brancheorganisation, AIACA, om tidspunkt for ophold. Du står selv for rejse og ophold i Indien. Der skal efterfølgende indsendes dokumentation af opholdet i Indien i form af en f.eks. en pdf med fotos og tekst fra opholdet.

Da rejselegaterne er en del af det overordnede kulturaftale mellem Indien og Danmark 2022-2025 vil dit ophold blive præsenteret og formidlet som en del af denne satsning i pressemateriale og evt. andre sammenhænge.

Der tages forbehold for, at ikke alle rejselegater uddeles, såfremt der ikke modtages kvalificerede ansøgninger.

Studerende tages ikke i betragtning.

Det er AIACA, der står for kontakten til de indiske mesterlærere.

Opholdet kan frit planlægges i det angivne tidsrum ud for hver håndværkstradition og aftales direkte med AIACA.

Mesterlærerne inden for de fem angivne håndværk udpeges af AIACA.

Ved tildeling af et mesterlærerophold er du forpligtet til:

 • at rejse til Indien og samarbejde med den indiske mesterlærer på dennes værksted i to uger inden for perioden 1. januar 2023 – 15. april 2023.
 • at dokumentere dit ophold, f.eks. foto og tekst
 • at formidle dine erfaringer fra opholdet i Indien i forbindelse med en åben workshop, som afholdes i efteråret 2023 af din indiske mesterlærer på og i samarbejde med Statens Værksteder for Kunst i København.

CPR- / CVR-nummer og SKAT

 • Et eventuelt tilskud bliver automatisk udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer bevillingen fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet til NemKontoen for det CPR- eller CVR-nummer, som angives på ansøgningen. Tjek med banken, at du har en NemKonto, inden du ansøger om tilskud.
 • Man kan ikke efterfølgende ændre det CVR-/CPR-nummer, som er knyttet til ansøgningen.
 • Tilskud fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet bliver indberettet til SKAT. SKAT vejleder om de skattemæssige forhold.

Afrapportering

Hvis du har modtaget et tilskud skal du indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Sidder du tilbage med spørgsmål efter at have læst dette, kan du sende en mail til int.samarbejde@slks.dk

Topfoto: Jon Connell Bandhani