Skip to content Skip to footer

Videndeling om kunstneriske teknikker og materialer via Wikipedia – verdens største opslagsværk på nettet.

Statens Værksteder for Kunst har taget initiativ til at oprette en vidensportal i Wikipedia omhandlende teknikker og materialer inden for kunst- og designområdet. Hensigten er, at portalen på sigt skal integreres i den daglige formidling hos landets kunst- og kulturinstitutioner samt ved de kunstneriske uddannelser.

Af Rebekka Lewin
December 2016

For godt ti år siden blev det pålagt Statens Værksteder for Kunst at formidle husets aktiviteter, så det var klart for alle, hvad der foregik bag de tykke mure. I de store værksteder og atelierer i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn blev der, ligesom i dag, produceret store og krævende værker til udstillingssteder i hele landet.
Der var imidlertid en masse viden, der gik tabt sammen med værkerne, når de forlod huset, en viden som andre kunne have haft gavn af. Det blev derfor besluttet, at alle projekter skulle formidles i ord og billeder via institutionens hjemmeside.

Idet en billedkunstner, designer, kunsthåndværker eller konservator fik tildelt et arbejdsophold, blev vedkommende introduceret til formidlingsprojektet og fulgt nøje igennem hele arbejdsprocessen af en dedikeret medarbejder ansat til formålet. I kraft af husets grundlæggende funktion som produktions- og værkstedshus faldt det naturligt at holde fokus netop på processen, dvs. i højere grad at beskrive hvordan end hvad, der blev produceret.

I dag ligger der over tusinde projektbeskrivelser på hjemmesiden og et veludviklet tag-bibliotek til at søge projekter frem i alle afskygninger.

Fokus på teknikker og materialer

Når man skal beskrive en arbejdsproces, vil talen ofte falde på de anvendte teknikker og materialer, som man derved får lyst til at gennemgå ned til mindste detalje. Det egner formatet på hjemmesiden sig imidlertid ikke til, så Statens Værksteder for Kunst er gået sammen med seks af landets største kunst- og kulturinstitutioner, uddannelses- og kommunikationsplatforme om at udvikle en selvstændig platform i Wikipedia til videndeling om kunstneriske teknikker og materialer. Det er henholdsvis Dansk Designcenter, KADK, Designmuseum Danmark, Kunsten.nu, SMK og CATS.

Platformen er for øjeblikket under opbygning, og der bliver løbende fyldt indhold i projektet, som går under arbejdstitlen, Bagom kunst og design – metoder og materialer. Projektet retter sig mod to primære, om end forskelligartede, målgrupper. For det første kunst- og designverdenens professionelle udøvere og studerende inden for samtidskunst, design og kunsthåndværk, og for det andet den stadigt voksende gruppe af kunst- og kulturinteresserede borgere.

Wikipedia er et open source online opslagsværk, som alle kan være med til at redigere. Har du lyst til at bidrage, kan du deltage i forårets række af Wiki Labs – workshops af to timers varighed – som afholdes skiftevis på Statens Værksteder for Kunst og SMK.

Wiki Labs på Statens Værksteder for Kunst

Del din viden om kunstneriske teknikker og materialer. Lær at skrive til Wikipedia i fællesskab med andre kunstnørder, og få gode tips til arbejdet fra garvede wikipedianere.

Vi arbejder med at oprette artikler om kunstneriske arbejdsprocesser, der endnu ikke er ordentligt beskrevet. Du kan også redigere eller oversætte andres artikler. Hver måned vælger vi et emne, som vi har fælles fokus på. Alle er velkomne, også selvom du aldrig har skrevet til Wikipedia før. Det vigtigste er, at du har mod på at dele din viden.

De næste to Wiki Labs finder sted fredag d. 20. januar og d. 10 februar 2017 kl. 15-17 på Statens Værksteder for Kunst, plan 4. Her sætter vi fokus på det grafiske område, men har du dit eget emnefelt, er du velkommen til at skrive om det.

Af hensyn til kaffebrygning bedes du tilmelde dig senest dagen før til rebekka@svfk.dk

Vil du holde dig løbende opdateret på afholdelse af wiki labs, kan du melde dig ind i denne Facebookgruppe

Wikiprojekt: Bagom kunst & design – metoder og materialer er støttet af:

A.P. Møller Fonden
Beckett Fonden
Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond