Skip to content Skip to footer

Urban Light: Filigranmodel. Her ses et cykel-sidde-lysmøbel, som bl.a. er solcelledrevet. Møblet er ved at blive støbt ved Dalton Betonelementer.

Multifunktionelle lysmøbler i ny betonteknologi til byrum –  et udviklingsprojekt

Af Anja Margrethe Bache. Artiklen har i redigeret form været bragt i Arkitekten 09/07

”Hvad er arkitektur? Den perfekte proportionerede harmoni af lysets former.” Le Corbusier

Abstract

I 2006-2007 gennemførte møbeldesigner MDD Claus Hviid Knudsen og ph.d.-arkitektur, skulptør og civilingeniør Anja Margrethe Bache udviklingsprojektet Urban light, det multifunktionelle lys-møbel i ny betonteknologi til byrum. Det var et projekt, der var finansieret af Bolig Fonden Kuben. Det blev realiseret på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk og munder i august 2007 ud i en række designs, samt prototyper i den ny betonteknologi, CRC, som Dalton Betonelementer fremstiller.

Introduktion

De offentlige rum er i dag ofte fyldt med spredte møbler og objekter med hver deres funktion. Der er en skraldespand, et cykelstativ, en bænk, en lyspullert, et skilt og eventuelt en blomsterkasse. Objekter som er placeret ”på” belægningen, med hver deres design, hvis der overhovedet er noget, samt i vidt forskellige materialer. Konceptet i vores projekt har været at samle disse funktioner i et og samme objekt, det multifunktionelle bæredygtige lys-møbel, i ét materiale, en ny betonteknologi, til byrum og sørge for, at det forholder sig til byrummets gulv, belægningen, ved at være indstøbt i en flise, hvis mål er relateret til standardflisen. Det er der blevet en række designs ud af, hvoraf 4 er udvalgt og lige nu bliver støbt ved Dalton betonelementer. Disse er henvendt til parker, havnekaje, pladser, rastepladser, kirkepladser og gangstier.

Denne artikels fokus er rettet imod den måde, hvorpå vi har arbejdet med lyset i vores projekt. Den indledes med en indkredsning af Den Ny betonteknologi, og hvorfor den er anvendt som materiale, derefter følger Urban Light-projektets overordnede lys-koncept , hvorefter der gives et kort oprids af anvendte lyskilder. Så beskrives lysets vej ved transmission og refleksion, og slutteligt omtales energikilder, herunder – med hjælp fra direktør fra firmaet OUT-SIDER Ib Mogensen – solceller som energikilde for optimering af bæredygtighed.

Ny beton- et designermateriale

Vores udgangspunkt for Urban Light projektet har været en viden om en ny betonteknologi, Compact Reinforced Composite, CRC, herunder Densit, som har nogle potentialer, der i dag anvendes i andre industrier end byggeindustrien, men som med fordel kunne overføres hertil og bidrage til nye designløsninger.

Den ny betonteknologi er en kompositteknologi, som byder på et helt nyt formsprog, der fjerner betonen fra artikluering af massivitet og tyngde over til ultratynde lette og åbne skalkonstruktioner, slanke profiler og hule konstruktioner med tynde godstykkelser. Den byder på nye typer af overflader, herunder den lysreflekterende overflade og mulige udvidelser af placeringer af lyskilden i lysarmaturer af beton. Den giver ulighed for at indstøbe og sikre ledninger og andet tilbehør og er frostsikker, rustfri og har stor modstand imod udeklima og stød.

Den ny beton anvendes i dag industrielt til blandt andet forstærkning af stålbroer, presseværktøjer, off-shore og i arkitektonisk sammenhæng som slanke trapper og altaner, men ikke til møbeldesign. Det er primært betonens teknologiske og mekaniske egenskaber, som udnyttes, mens de arkitektoniske, overfladeæstetiske og lystekniske aspekter slet ikke udfordres og anvendes.

Lyskoncept

Vi har udviklet et overordnet lyskoncept for det naturlige lys om dagen og det kunstige lys om natten, ud fra hvilket vi har arbejdet med formgivningen, materialevalg, overfladestruktur, tekstur, valg af lyskilder og orientering af disse:

Vi vil skabe lysarmaturer,-møbler i ny beton, som kan skabe tryghed og oplevelse i både dags- og nattetimerne. I dagstimerne vil dagslyset fortælle om formen og funktionerne; overfladerne vil ved deres detaljering skabe orientering og fortælling om funktionernes placering, og de vil give vedkommende opholdssfærer.

Om natten vil vi skabe lysrum, der opleves trygge, vedkommende og angiver en orientering i rummet og i forhold til møblets funktion. Vi vil skabe en scene, men en scene, hvor overgangen fra lys til mørke foregår i en kontinuerlig blød overgang, og hvor blænding ikke forekommer. Vi vil med denne lyssætning, inspireret af lyskunstneren James Turell og maleren Mark Rothko, danne et lys, som gør, at vi tør træde ind på scenen, og at vi her føler varme og tryghed. Urban Light.

BETONP~1

Urban Light betonprøver fra arbejdsprocessen.

 Valgte lyskilder

Vi har lavet forsøg med lyskilder som lysstofrør, dioder, lysfibre, glødelamper og halogenlamper og har undersøgt placeringer som indeni, udenpå og i skallen af betonen. Vi har set på farver, spredning, fortælling, blænding refleksion og transmission af lys. På basis af disse undersøgelser, sammenholdt med betragtninger af farvegengivelse, lysintensitet, energiforbrug, holdbarhed og varme afgivelse og ved dialog med Phillips, har vi udvalgt lyskilder som sparepærer med energimærkning A og LED.

Sparepæren er i princippet et bukket lysstofrør med skruegevind og indbygget elektronik til tænding og drift. Lyset kan virke lidt fladt, og farvegengivelsen er lidt ringere end gløde- og halogenpærer. Sparepæren giver 4-5 gange så meget lys pr. tilført watt og har 6-15 gange så lang levetid som en glødepære. Sparepæren er velegnet indendørs, og de fleste typer også udendørs. Fås i farvede varianter og i mange størrelser og former.

Fordelen ved LED er, at de har en meget lang levetid, et meget lavt energiforbrug, og at den energi, der bruges, for en stor del bliver omsat  til lys i stedet for til varme. Desuden har LED-pæren en fantastisk farvegengivelse, idet den har næsten samme egenskab som glødepæren og gengiver dagslyset, så det er vanskeligt at se forskel. Flere informationer kan findes på www.energitjenesten.dk

Lysets vej

Dagslys og kunstig lys danner i mødet med møblet, belægningen og byrummet lysskyggespil og angiver variation i materialernes tekstur og byrummets arkitektoniske træk. Det kan være et dynamisk spil som følge af solens gang på himlen, og der kan opstå variation og mangfoldighed med det kunstige lys, sådan som det bruges som en kunstart i film, maleri og fotografier.

I Urban Light har vi udvalgt 4 designs, der viser det hule rum, med en meget tynd skal, det materialeminimerede filigranmøbel, hvor indersiden som følge af udhulninger er stort set lige så synlig som ydersiden, et profildesign med meget tynde profiler og et spiralistisk kontinuerligt støbt slankt pladedesign, som smyger sig fra belægningen til en siddefunktion og op til en bordfunktion med referencer til the Pinquinpool i London. Lyskilderne er i disse designs placeret inde i et hulrum, integreret og indstøbt i betonskallen og udenpå betonkonstruktionen som et separat lyselement og virker ved transmission og/eller refleksion.

Lystransmission

Vi ville meget gerne arbejde med den Litracon-inspirerede translucente beton. Men fremstillingsprocessen, det at placere de mange fibre i samme retning og indstøbe dem, står endnu tilbage at blive optimeret i forhold til industriel brug og i forhold til krumme flader. Desuden er det et koncept, som indtil videre primært er orienteret imod trykpåvirkniner på op til maksimalt 50 MPa, mens det i bøjning kun kan optage 7 MPa. (læs mere på www.litracon.hu). I vores designs opererer vi med langt større trykstyrker, (ca. 200 MPa) og bøjningstyrker (ca. 100-200 MPa). Så indtil videre har vi valgt, at lyset, når det skal transmitteres, sker gennem udhulninger eller åbninger i betonens flader som er en del af det overordnede design. Det kan ses på kugledesignet, hvor lyset spredes ud ved åbningen forneden ved et lille hul foroven som peger på kuglen som en hul konstruktion, samt ved cykelstativ-funktionen. Lyset bruges her som en guideline i forhold til diverse funktioner, som artikulering af design og overflade, samt som orientering i forhold til byrummet. Det samme er  tilfældet for filigramdesignet, hvor lyset er placeret under siddefladen, og via åbninger kastes ned på den flise, møblet er indstøbt i.

Lysrefleksion som følge af overfladebehandlinger

Som beskrevet tidligere er vi inspireret af lyskunstneren James Turell og maleren Mark Rothko, der får blide kontinuerlige overgange imellem lys og mørke og mellem de anvendte farver. Det samme vil vi opnå ved at lade lyset reflekteres i betonens overflade, i selve møblets overflade, men også i den belægningsflise, som møblet er indstøbt i. Vi har derfor afprøvet forskellige metoder, hvormed vi kan opnå den lysreflekterende betonoverflade. Vi har blandt andet indstøbt metalliske og spejlende elementer i betonen, og vi har anvendt teknologier fra blandt andet bilindustri, maskinindustri og printkortfremstillingen til at opnå betoner med my meter tynde metalliske overflader. Desuden har vi været inde over keramikkens verden i afsøgningen af den glatte lysreflekterende overflade.

Karakteristisk for de her teknikker er, at de udnytter, at den ny beton er en kompositteknologi, og derfor kan tilpasses mange af de indutrielle processer, der forekommer i andre industrier end byggeindustrien. I vores designs peger vi på, hvordan man lokalt kan anvende ny beton med lys-reflekterende overflader i lysmøbler til byrum.

I kugledesignet er hulrummets indre overflade lysreflekterende for størst mulig udnyttelse af lyset. Det kastes foruden det lille hul og ved cykelstativerne ud forneden og reflekteres i keglen og belægningsflisen ud i byrummet som en cirkel med kontinuerligt aftagende lysintensitet i fodhøjde og virker som sådan orienterende og skaber punktvise lysøer i byrummets mørke.

Filigranmodel

Urban Light: Filigranmodel.

I filigrandesignet kastes lyset ned på belægningsflisen i to lyskegler og spredes via en lettere lysreflekterende overflade videre ud i byrummet. Igen i en højde der ikke blænder, men som samtidigt oplyser møblets ydre flade og tekstur. I profildesignet er det eksterne lyselement placeret i en ”lomme”, hvis flade er lysreflekterende. Det bevirker, at lyset i den vertikale del, samt i flisen falder som en stribe til orientering om siddefunktion, oplysning af byrummet og i en højde, der sikrer, at der ikke er blænding.

I det kontinuerlige pinquinpool-inspirerede møbel til rastepladser reflekteres lyset, så det guider i forhold til sidde- og bordflade og virker som sådan orienterende i forhold til funktionen og som punktvise belysninger på den langstrakte rasteplads.

Energikilder og ledningsføring

Vi anvender i vores designs to typer af energikilder, dels den traditionelle elektronik, dels solcelledrevet elektronik. Ifølge tidligere udviklingsdirektør i Louis Poulsen Lighting Ib Mogensen, som har startet det nye innovative firma “out-sider”, skal der blot et areal på 200-300 cm2 med solceller til LED-lyskilder, hvorfor det gør dem egnet til udendørs lsmøbler, som også skal være bæredygtige.

Solceller er mest kendt fra byggemarkedernes billige havelamper og de bygningsintegrerede solcellepaneler, men de senere år er der sket flere teknologiske fremskridt vedr. bl.a. effektivitet og udseende som gør, at der nu er mulighed for at anvende solceller i et bredere perspektiv. Forsøg hos Out-Sider viser således, at der kun er behov for et solcelle-areal på 2-300cm2 for at drive de anvendte hvide LED-lyskilder på ialt 3-5W i aftentimerne.

Energistyrelsen har set et så stort potentiale i ideen og konceptet, at de har støttet projektet “Solcelledrevet LED-lys i byrumsinventar” med næsten en million kroner i 2007. Udover Out-Sider deltager Risø, Dong Energy og flere danske designere i projektet. Læs mere om Out-Sider på www.out-sider.dk

Solcellerne, fatninger, ledninger, transfomere og batterier er indstøbt i betonen i vores designs eller de er placeret i møblets hulrum. Det er fordelen med beton, at de kan vælges som synlige elementer, men også usynlige. Det er blot vigtigt, at de ved indstøbning er fleksible i forhold til udskiftning.

Afslutning

Udviklingsprojektet Urban Light har varet 1 år. Der er stadig en masse aspekter, som ikke er undersøgt og implementeret i vores løsninger, men vi håber alligevel med de 4 prototyper, som Dalton Betonelementfabrik fremstiller, at kunne pege på nogle af de mange potentialer, der er for design af multifunktionelle lysmøbler i ny beton til byrum.