Skip to content Skip to footer

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst besluttede i foråret at indgå i et samarbejde med Maltfabrikken, Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst, som sammen skal drive et nyt internationalt artist in residence i Ebeltoft med arbejdstitlen MALT AIR.

1. sep. 2017

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at udvikle et nyt residency for internationale billedkunstnere i Danmark, hvor Kunsthal Aarhus og Statens Værksteder for Kunst hver især bidrager med stærke kunstfaglige kompetencer til residencyprogrammet. Kunsthal Aarhus vil fungere som platform for møder med de eksisterende professionelle billedkunstmiljøer, som i forvejen deltager i kunsthallens forskellige aktiviteter og vil i øvrigt bidrage med kuratorisk sparring og netværk. Statens Værksteder for Kunst bidrager med vejledning i kunstneriske arbejdsprocesser og netværk.

”Vores rolle vil først og fremmest være at fungere som brobyggere og netværksskabere i Københavns kunstneriske miljøer og selvfølgelig at videregive vores gode erfaringer fra værkstederne i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn. Vi ved, hvad der skal til for, at både nationale og internationale kunstnere får de optimale arbejdsforhold. Det være sig alt fra de fysiske rammer såsom maskiner, værktøj og arbejdsmiljø til rådgivning og sparring, kommunikation og formidling” forklarer direktør for Statens Værksteder for Kunst, Frederik Hardvendel.

En forfalden maltfabrik får nyt liv
Henover de kommende år bliver den karakteristiske røde Maltfabrik i Ebeltoft renoveret og udviklet med den ambition at skabe et samlingspunkt for kunst, kultur og kreativitet i Østjylland. Som et særligt fokusområde har det i projektet været prioriteret at etablere nye attraktive gæsteboliger, atelierpladser og værksteder, hvor faste lejere og midlertidige residenter kommer til at dele faciliteter.

Skitse af Praksis Arkitekter. Huset tv. er i tre etager, hvor der er atelierer og værksted i stuetagen og artist in residence boliger på de to øvre etager.

Kristian Krog, direktør for Maltfabrikken siger: ”På det nye MALT AIR vil det gode værtskab komme til at stå helt centralt. Vi glæder os til at kunne byde brugerne velkommen med et skræddersyet program, der tager udgangspunkt i den enkeltes kunstneriske praksis og aktuelle fokusområde. En del af dette arbejde vil også indebære at sikre at residenterne bliver introduceret til relevante personer og institutioner i hele Danmark og får et bredt netværk.”

Brugerne af det nye residency i Ebeltoft vil under deres ophold få tilbud om netværksskabende ture til hovedstaden, som kan give dem et eksklusivt indblik i, hvordan deres kolleger arbejder der. De kortere ophold i København vil være en del af residenciet, hvor Statens Værksteder for Kunst vil stille værkstedsrådgivning, kontakter til forskellige aktører i det professionelle kunstmiljø og gæstebolig til rådighed.

Proces frem mod åbning
I starten af 2018 offentliggøres et open call, hvor professionelle udenlandske billedkunstnere opfordres til at søge ophold på det nye MALT AIR. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst vil stå for vurderingen af ansøgningerne, ligesom udvalget har afsat midler til både drift af residenciet og stipendier til de internationale billedkunstnere svarende til, at MALT AIR får en kapacitet på ca. 6 kunstnere om året.

Links
www.kunst.dk
www.maltfabrikken.dk
www.kunsthalaarhus.dk
www.svfk.dk