Skip to content Skip to footer

Statens Værksteder for Kunst åbnede første arrangement i en ny række art talks om billedkunstnerisk relaterede emner med en snak om udsmykningskunst og kunst i det offentlige rum. 

Af Rebekka Lewin
November 2016

En stor del af den danske billedkunstscene var mødt op i et af SVKs største atelierer for at få en status på, hvordan det går med udsmykningen af bygninger og pladser i det offentlige rum. Med et panel bestående af arkitekt, Jørgen Kreiner, billedhugger og professor, Morten Stræde samt tre erfarne billedkunstnere, henholdsvis Ane Mette Ruge, Mette Winckelmann og Ann Lislegaard, var der lagt op til en faglig og alsidig debataften.

Morten Stræde har 30 års erfaring med kunst i det offentlige rum og lagde ud med at skitsere udviklingen på området:

Kunstens rolle i det offentlige rum

“I Danmark har vi en ordning for kunst i det offentlige rum, som får vores udenlandske kolleger til at tabe både næse og mund. Når vi som kunstnere siger ja til en opgave, skal vi derfor være vores ansvar bevidst og, samtidig med håndteringen af vores eget værk, sikre respekten og tilliden til den ordning, som udgør et muligt levebrød for rigtig mange af vores kolleger.”

I det offentlige rum er der en del betingelser, der skal tilgodeses, hvis det skal lykkes en kunstner at få sin vision igennem alle de processer, lovgivninger, regler og forordninger, der går forud for det installerede værk. Fagligt skal man være klædt på til det.

For mindre end ti år siden, var det almindelig praksis, at en kunstner blev udpeget til en opgave, som derefter kom med sit skitseforslag, som forhåbentlig blev vedtaget. Sådan er det ikke mere. Kun ganske få steder er det muligt at installere værker i det offentlige rum uden forudgående debat og samtale. Før værket afleveres og bedømmes, går der nu om dage en del tid med det, Morten Stræde kalder for social massage. Det kan reduceres til to begreber: dialog og faglighed. Dialogen er vigtig, fordi mennesker ofte ikke uden videre vil godtage indgreb i deres tilværelse.

Kunsten spiller en vigtig rolle i det sociale rum. Det permanent opstillede værk kan få folk til at stille spørgsmål, leve sig ind i bylivet og samtidig opfordre til handling i hverdagen. Man stiller krav til folk, når man installerer et værk i det offentlige rum, og som kunstner stiller man krav til sig selv. I modsætning til atelierarbejdets eksperiment, som udspiller sig mere kunstinternt i “the white cube” kan det offentlige værk blive til mere end blot en vare.

Det gode ved kunsten i det offentlige rum er, at den i sit væsen ligger lige der, hvor mange kunstnere gerne vil se sig selv, nemlig som bidragydere til den store fortælling om samfundet. Samtidig er det et område i kulturen, som ikke er reguleret af markedet i helt samme grad som eksempelvis galleriverdenen. Kort sagt er det et sted, hvor kunst og demokrati spiller direkte sammen.”

I Danmark har vi nogle gode ordninger for kunst i det offentlige rum med aktører som Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, de forskellige styrelser, BYGST samt en lang række byer, kommuner og institutioner.

Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum

Arkitekt, Jørgen Kreiner-Møller, har siden 1990’erne fungeret som byggefaglig konsulent for kunstnere, der har haft til opgave at udføre værker i det offentlige rum. Han gennemgik trin for trin de forskellige aspekter, der er forbundet med at skabe og realisere denne form for kunst. Er du interesseret i at vide mere, har Jørgen for nylig udgivet en praktisk håndbog i planlægning og udførelse af udsmykningsopgaver. Bogen, Fra kunstnerens værksted til det offentlige rum, er udgivet på Forlaget Vandkunsten med støtte fra Statens Kunstfond. Køb bogen her

Udsmykning i sundhedssektoren

> Besøg Ane Mette Ruges hjemmeside

Murudsmykning til Viborg Kunsthals have

> Besøg Mette Winckelmanns hjemmeside

111 hvide plateauer


> Besøg Ann Lislegaards hjemmeside


Bonusinfo

Udvalg vil styrke den lokale forankring af kunst i det offentlige rum

At virke igangsættende er visionen for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst. Udvalget har et særligt fokus på, hvordan kunsten i højere grad bliver skabt til en lokal situation i dialog med borgerne.

Legatudvalget for Billedkunst giver med ordningen, “Kunst i det offentlige rum”, mulighed for at kommuner og offentlige institutioner kan søge om støtte til realisering af kunstopgaver. Nye støttemuligheder skal sikre et større fokus på den gode proces, på mødet mellem kunstneren og de borgere, der modtager kunsten i hele landet.

Yderligere oplysninger kan fås hos Inger Krog, udvalgssekretær i Slots- og Kulturstyrelsen, ikr@slks, tlf. 33 74 45 30