Skip to content Skip to footer

Statens Værksteder for Kunst (SVK) vil gerne fortsat kunne byde på de mest optimale rammer for det kunstneriske arbejde og videndeling på et vedkommende og højt niveau. Vi har derfor valgt at lave en intern og en ekstern analyse, der skal lægge fundamentet for SVKs strategi de næste mange år. Sammen med Urgent.Agency gennemfører vi derfor en række interviews og workshops i perioden maj – oktober 2018.

Gennem de seneste år er der sket forandringer i SVKs relation til brugerne og til aktører i vores omverden. Samtidigt kan der være nogle ting i vores interne struktur og processer omkring arbejdsophold, der kunne blive set på i et nyt lys. Økonomisk er SVK under pres og med de seneste næsten tre års flyttediskussion, hvor SVK har været en del af regeringens ’Bedre Balance’ strategi, har spørgsmålet om det politiske grundlag for institutionen vist sig at være kritisk. I København og i andre dele af landet er der kommet nye værkstedstilbud, der også byder sig til over for vores målgrupper. I en længere årrække har vi desuden kunnet konstatere, at den typiske bruger på SVK har ændret sig, har andre håndværksfaglige forudsætninger end tidligere og benytter værkstederne i et andet mønster end for nogle år tilbage. Ny teknologi og især de kunstneriske uddannelsers ændrede fokus på værkstedsfagligheden har betydning for denne udvikling.

Der er altså både interne og eksterne forhold, vi bør kigge nærmere på, og det gør vi i samarbejde med Urgent.Agency. Processen vil som nævnt forløbe fra maj – oktober 2018 og er inddelt i tre faser. Første fase frem til sommerferien handler om brugerundersøgelser og omverdensanalyser. Anden fase, der starter i september, er et forløb, hvor medarbejdere, brugere og udvalgsmedlemmer skal udvikle idéer til en fremtidig strategi. Tredje og sidste fase handler om, hvordan forandringer og idéer virkeliggøres.

Strategiprojektet indeholder dataindsamling, interviews, workshops og arbejdsgrupper. Vi vil gerne holde projektet åbent og invitere flest muligt til at deltage med input. Det kan derfor være, vi kontakter dig, som er bruger af huset, direkte om dette. Du er altid velkommen til at spørge ind til processen og baggrunden for, at vi har startet dette strategiarbejde.

Venlig hilsen,

Frederik Hardvendel