Skip to content Skip to footer

Med brugerundersøgelsen gennemført i efteråret 2006 har Statens Værksteder fået et effektivt værktøj til den videre udvikling.

April 2007

I slutningen af det forgangne år afsluttede Statens Værksteder for Kunst og Håndværk en stor brugerundersøgelse. Undersøgelsen havde flere forskellige formål og var både tilbage- og fremadskuende. Først og fremmest var hensigten at evaluere tilfredsheden hos tidligere brugere, at få et billede af potentielle brugeres kendskab og holdning til stedet – og ikke mindst at finde ud af, hvordan mulige samarbejdspartnere og interessenter mener, at samarbejdet med Statens Værksteder kan styrkes i fremtiden.

Professionalisme og kvalitet
Undersøgelsens resultat pegede på en meget stor tilfredshed hos tidligere brugere af stedet. Både faciliteter og rådgivning blev betegnet som værende professionel og af høj kvalitet. Mange understregede, at den kvalitet skal blive ved med at være et særkende for værkstederne, og at man også skal blive ved med at kunne finde den helt essentielle arbejdsro, som stedet igennem 20 år har været en garant for. Der var dog en stor interesse for at udvikle stedet inden for de rammer, som er mulige.

Blandt de potentielle brugere, som blev interviewet, var det markant, at der generelt var en meget lav kendskabsgrad til faciliteterne på Gl. Dok. Langt de fleste var yngre kunstnere og designere, som ikke havde overvejet et arbejdsophold på Statens Værksteder som en mulighed i deres professionelle karriere. De, som havde et kendskab til stedet, betegnede det som lukket. For majoriteten af de adspurgte – tidligere såvel som potentielle brugere – var der stor interesse for mere kommunikation omkring stedet – eksempelvis med fokus på hvem der arbejder der, hvilke projekter der er i gang, og hvilke muligheder stedets faciliteter giver. Desuden ønskede mange også en større udnyttelse af stedets indbyggede potentiale i kraft af flere møder og arrangementer.

”Igennem undersøgelsen har det vist sig, at mødet med andre kunstnere og designere og muligheden for at indgå i dynamiske relationer og netværk, spiller en rigtig stor rolle for mange i dag,” fortæller direktøren for Statens Værksteder, Frederik Hardvendel. Derfor vil stedet i fremtiden arbejde på at lægge rum til arrangementer, workshops og lignende for brugerne af stedet såvel som andre interessenter – uden dog at gå på kompromis med den arbejdsro og mulighed for fordybelse, som værkstederne stadig skal kunne tilbyde.

Nye samarbejdsmuligheder
I undersøgelsen blev der også lavet interviews med en gruppe af interessenter fra gallerier, museer og kunstneriske og designmæssige uddannelsesinstitutioner i Danmark. Den generelle udmelding var her, at Statens Værksteder udgør et unikt tilbud til det danske kunst- og kulturliv, men at det ikke skal være en undskyldning for stilstand.

Forslagene til samarbejdsmuligheder var mange og omfattede bl.a. idéer om foredrag, brug af fælles kommunikationskanaler, samarbejde om udstillinger, arbejdsophold og prisuddelinger og helt uformel netværkskommunikation om værkstedsfaciliteter. ”Der var stor interesse for konstruktivt at udnytte de muligheder, som ligger i et større samarbejde institutionerne imellem, og det er et felt, som Statens Værksteder allerede er i gang med at udvikle,” siger Frederik Hardvendel.

Mere kommunikation og udvikling af faciliteter
Foreløbig har undersøgelsen bl.a. ført til, at der nu arbejdes intensivt på at fastlægge, hvilke nye faciliteter der er behov for på Gl. Dok. Også her er der lagt vægt på den brugerorienterede vinkel, og forslag fra tidligere og potentielle brugere er mere end velkomne i det fortsatte udviklingsarbejde. Desuden vil der i fremtiden også blive lagt større vægt på kommunikation ud ad til – primært igennem hjemmesiden, men også via andre kanaler.

”I kommunikationen vil Statens Værksteder prioritere information om stedets mange muligheder, ansøgningskriterier og ledige faciliteter. Med en øget kommunikationsindsats er håbet at fremme kendskabet og dermed også øge ansøgerfeltet til de helt specielle muligheder, Gl. Dok byder på,” fortæller Frederik Hardvendel. En større formidlingsindsats vil dog også være rettet imod omverdenen ud fra ønsket om at fortælle, hvilken enestående placering stedet indtager på det kulturelle danmarkskort, understreger direktøren.

Hvis du ønsker yderligere information om brugerundersøgelsen – eller ønsker at rekvirere rapporten – kontakt direktør Frederik Hardvendel på mail eller tlf. 32 96 05 10.