Skip to content Skip to footer

Billedkunstner, Elle-Mie Ejdrup Hansen, har været forkvinde for værkstedsrådet siden 1. juni 2015. Hun fratræder posten d. 31. maj 2016. (Foto: SVFK)

Den 1. oktober 2015 blev det bestemt, at Statens Værksteder for Kunst skulle flyttes til Kronborg i Helsingør som et led i regeringens plan om at flytte statslige arbejdspladser til provinsen. I den forbindelse kom ’kunstens værkstedshus’ i mediernes og befolkningens bevidsthed som aldrig før med Elle-Mie Ejdrup Hansen i spidsen som talerør for det kunstneriske felt.

Af Rebekka Lewin
29. april 2016

Håndværkets betydning
I dag er de kunstneriske uddannelser funderet i forskning, hvilket betyder, at der bliver udviklet en stor metodesikkerhed i akademisk forstand. Men kunsten har samtidig brug for den håndværksmæssige kunnen, som SVFK, i kraft af fagkonsulenter og værkstedsledere, kan byde ind med. Med mediernes overskrifter om en temmelig bekostelig flytning blev der pludselig åbnet op for en forståelse af, hvad det betyder for den kunstneriske produktion, at den får lov at udfolde sig i de idéelle rammer.

”SVFK som håndværks- og værkstedshus er afgørende for, at udøvende kunstnere, designere og kunsthåndværkere har et sted, hvor de kan byde ind med deres teoretiske faglighed og samtidig få hjælp til at overføre deres idéer til materiale og form. Det er ikke blot vigtigt for den enkelte udøver, men for alle, der skal røres og mærkes af kunsten. Samtidig er det væsentligt at forstå, at kunsten jo også er med til at udvikle håndværket. Grænserne for hvad man kan, og hvordan tingene skal udføres, bliver konstant udfordret i værkstederne på Gammel Dok,” siger Elle-Mie Ejdrup Hansen.

Vores alle sammens værksteder
Elle-Mie har gennem et arbejdsophold på SVFK tilbage i 2011 oplevet på egen krop, hvad værkstedernes funktion og beliggenhed betyder for det kunstneriske output.

Da hun fik at vide, at SVFK skulle flyttes til provinsen, satte hun alle sejl til for at få politikerne på bedre tanker.

“Jeg synes, at det, at man kan kigge direkte over på Christiansborg og Børsen – at Statens Værksteder for Kunst ligger lige i magtens centrum – giver kunsten en status i et magtens hierarki. Det har været lidt af et chok at opleve, hvordan stedet med ét bare kunne flyttes. Så bliver det tydeligt, at kulturministeriets embedsfolk ikke synes, det er deres opgave at passe på vores fag. Derfor er det vigtigt, at vores fag og vores kunnen er synlig og tilstede på lige fod med alt andet. Samtidig er det altafgørende for en institution som SVK, at den spiller sammen med al den viden, der er samlet i hovedstaden på akademierne og blandt de mere end 80 % af de professionelle kunstnere og designere, som kommer her fra.”

Elle-Mies daværende projekt var en serie store skitser til et land art projekt i Jylland. Hun er i dag overbevist om, at opholdet i hovedstaden tilføjede arbejdet et vingesus, som satte sit præg på det endelige værk. Denne oplevelse har været med hende i arbejdet mod regeringens udflytning af SVFK.

“Statens Værksteder for Kunst er vores alle sammens værksteder. Det ligger jo i ordet “statslig”. Som borgere i det danske samfund får vi alle gavn af det arbejde, der udføres i Gammel Dok Pakhus på Christianshavn. (…) Jeg er dybt skeptisk over for, om SVK, selv i en stor provinsby, kan lykkes med at fungere som andet end en lille regional institution. Man kunne formentlig reducere huset til det halve og derved spare penge, men så ville man miste et nationalt samlingspunkt for den professionelle kunstproduktion, et internationalt anerkendt værkstedshus og den håndværksmæssige viden, som hvert enkelt projekt afføder.”

Kunstner fra provinsen
Med læserbreve, en underskriftindsamling og det kunstneriske miljø i ryggen så Elle-Mie det som sin opgave at overbevise politikerne om sin pointe. Hun stod stærkt som udøvende billedkunstner fra provinsen, og i mødet med Folketingets Kulturudvalg og Kulturminister, Bertel Haarder, prellede alle anklager om københavnersnobberi og forkælet kunstner fuldstændig af.

Den 23. februar 2016 blev det besluttet, at SVFK ikke længere skulle inkluderes i regeringens udflytningsplan, og det skyldtes i høj grad Elle-Mies ihærdige indsats og fornemmelse for politiske processer. Kulturministeriets udmelding lød som følger:

“Statens Værksteder for Kunst udgår af regeringens udflytningsplan, men søges flyttet senere, når Kulturministeriet nøjere har analyseret udnyttelsen af ministeriets bygninger”.


Fakta

Elle-Mie Ejdrup Hansen (1958) er uddannet ved Designskolen i Kolding og har arbejdet som kunstner siden 1988 med base i Aarhus. Som kunstner er hun optaget af ’linjen’ som form og fænomen. Linjens minimalisme kan i hendes optik bære komplekse historiske, geografiske, politiske, filosofiske og poetiske spørgsmål i sig. Skala som kunstnerisk greb har ligeledes optaget hende, da hun deri kan indskrive dramaet mellem den ’store’ og den ’lille’ fortælling om, hvad det vil sige at være menneske.

Hendes oevre spænder vidt fra tegning og oliemaleri til store stedsspecifikke værker i en konstant søgen efter at afdække relationer mellem mennesker, teknologi og rum. Udgangspunktet tages ofte i bestemte geografiske områder såsom den danske vestkyst, et udfordret boligområde eller en kirke. I skrivende stund færdiggøres værket Velkommen – bestilt af Statens Kunstfond til Vestre Fængsels nye besøgshus.

Elle-Mie har udstillet såvel nationalt som internationalt bl.a. på Carl Henning Pedersens Museum, Dk, CHIC – exhibition of drawings, Paris, Gallery Maria Lund, Paris, Malmö Kunsthal, Museum Anna Nordlandar, Kunsthalle G.A.M.E.S., Mönchengladbach, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, Berlin Filmfestival, Sønderjyllands Kunstmuseum.

Hendes installationer tæller bl.a. “One Hundred Meters Sky”, Sculpture by the Sea 2013, Light and Voices – 6 landscapes 2012, “LIGHT”, Kulturringen Østjylland 2011, “Gellerup – Light and Change” 2010 og Buderup Ødekirke PORT 2010.

Modtager af Farveprisen 2015, Langenæskirke; Nordeaprisen 2013 for ‘One Hundred Meters Sky’, Anne Marie Talmanyi, tidligere Carl Nielsens Fonds Hæderslegat & Nordisk Kunstpris, Anna Nordlander Museum (Se).

Har siddet i bestyrelsen for Kunsthal Aarhus og i områdeudvalget for billedkunst på Statens Værksteder for Kunst.

> Elle-Mie Ejdrup Hansen på SVFK
> Elle-Mie Ejdrup Hansens hjemmeside