Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Billeder fra projektet Global Warriors af Amadou Kane Sy og Frans Jacobi. Projektet er en del af Face a Face, et samarbejdsprojekt mellem danske og senegalesiske kunstnere.
Nærmere oplysninger om datoer og åbningstider findes på: My World Images

Kunstbiennalen DAK’ART i Dakar i Senegal er netop afsluttet – og på DAK’ART Off kunne man i maj måned møde en gruppe danske kunstnere. De er en del af samarbejdsprojektet Face a Face, som fandt sted på Statens Værksteder tilbage i februar i år, hvor kunstnere fra Senegal og Danmark udviklede en række værker, der sætter fokus på spørgsmål som fremmedhed, identitet og kultur. Projektet er en fortløbende proces, som kan opleves i Danmark under My World Images festivalen til august.

Juni 2010

Visionen bag projektet er funderet i muligheden for at opleve og kunstnerisk reflektere og bearbejde indtryk fra kunstnernes individuelle kulturelle sfærer. De danske deltagere var Johanna Domke, Kirsten Otzen Keck og Frans Jacobi, og de tre kunstnere arbejdede sammen parvis med henholdsvis Fatouh Kandé Senghor, Ibrahim ’Piniang’ Niang og Amadou Kane Sy fra Senegal. Sidstnævnte er også koordinator og kurator på projektet sammen med den dansk/jamaicanske kunstner Michelle Eistrup.

I projektet er der blevet arbejdet med flere kunstneriske udtryk og medieformer, der både fremstår meget forskellige og går ind og komplementerer hinanden. Video, animation, foto og installation er de primære udtryksformer, som samarbejdet har udmøntet sig i – alle med fokus på at skulle præsenteres i henholdsvis Senegal og Danmark.

Den frie cirkulation
Projektet sætter kulturudveksling i centrum og kaster nyt lys over Afrika i dag og relationerne mellem lande. Det får dermed også et nærmest politisk og samtidshistorisk tilsnit. Der er spot på, hvad kunsten kan udrette, når det handler om at perspektivere de mellemmenneskelige forhold og fremmedhed kontra velkendthed i forhold til hinanden.

Flere af kunstnerne startede en dialog allerede før det fysiske møde i Danmark, men selve projekterne blev først fastlagt under opholdet på Statens Værksteder. Mange af kræfterne før opholdet blev desuden brugt på at skaffe visum til de involverede kunstnere.

”Dette her projekt handler i høj grad om den frie cirkulation i forhold til mennesker og ideer. Derfor er det ikke mindre tankevækkende, at vi brugte mere end en måned på at fokusere på, hvordan det kunne blive muligt at foretage rejsen til Danmark,” fortalte Amadou Kane under en samtale på Statens Værksteder tilbage i februar.

Kunsten som katalysator
Det primære formål med projektet er at anvende kunsten til at skabe en bedre forståelse mennesker imellem. Amadou Kane beskriver det således: ” Det kan være virkelig svært for to mennesker med forskellig kulturel baggrund at udveksle ideer og kommunikere. Så hvis jeg skal prøve at opsummere, hvad det er, vi gerne vil opnå med projektet her – hvad visionen er – så handler det grundlæggende om en bedre forståelse.”

Michelle Eistrup påpeger, at det, kunstverdenen ofte mangler, er en form for intimitet, og at den større vision med projektet ikke blot er at ændre den måde, kunsten kommunikerer på, men også at se på, hvordan kunsten kan blive en slags katalysator for udvekslingen af ideer og tanker. ”Det handler om en tættere kontakt. Vi vil gøre kunsten til en katalysator, der rør folk – og ikke kun under selve udstillingerne.” Og Amadou Kane supplerer:

”Det er en proces, der i sit udgangspunkt er et kunstprojekt, men som har en slags uundgåelig interaktion med menneskets sociale liv – ligegyldig hvor dette liv finder sted. Det handler for eksempel om spørgsmålet om identitet og tilhørsforhold. Man kan se forskelligt på disse ting, og de kan blive udforsket forskelligt afhængigt af konteksten og af, hvordan kunstneren vælger at engagere sig. Jeg tror virkelig på kunsten som værende en platform for kommunikation og udveksling. Det er en platform, som giver os mulighed for at stille spørgsmål på en anderledes måde, spørgsmål der tager deres udgangspunkt i menneskelivet.,” forklarer han.

Identitet i det offentlige rum
Som deltagende kunstner i projektet har Amadou Kane arbejdet på en performance sammen med den danske kunstner Frans Jacobi. En performance, der leger med klichéen omkring det afrikanske og det vestlige menneske ved bl.a. at lade dem bytte klædedragt – og dermed få publikum til at gentænke billedet af, hvordan vi optræder og fremstår med vores identitet i det offentlige rum.

Kurator Michelle Eistrup er i kraft af sin dansk/jamaicanske baggrund vokset op med dette fokus på forskelle og har taget erfaringerne med sig i sit virke som kunstner og kurator. Hun peger især på den skandinaviske kontekst og vores historiske forhold til andre kulturer og traditioner. ”Vi har altid interageret med andre kulturer, men den måde, mennesker fra andre lande har været repræsenteret på, har været meget varierende. Det er nok i høj grad kun blevet præsenteret fra en vinkel. Jeg efterlyser en større viden og diskussion om kulturelle perspektiver og ideologier. Som det er i dag, fremstår det stadig kun fra et vestligt perspektiv,” understreger hun.

Workshops i Danmark og Senegal
Hele ideen til projektet groede frem af et møde mellem lederen af DAK’ART biennalen, Ousseynou Wade og Michelle Eistrup, som sammen med Amadou Kane fandt på ideen om at facilitere to længere workshops på lige vilkår for danske og senegalesiske kunstnere. Under opholdet på Gammel Dok anvendte gruppen både fotoværksted, it, mini-atelierer og gæstelejlighed, og huset fungerede som en base for dem i forhold til de ture rundt i København og Danmark, som også var en nødvendig del af det kunstneriske udvekslingsarbejde. Foruden opholdet på Statens Værksteder har deltagerne arbejdet sammen under workshops i Senegal i april 2010.

Det danske publikum vil kunne stifte bekendtskab med de seks kunstneres arbejde under My World Images festivalen, som finder sted i Danmark i sensommeren. Udstillingen vil blive vist i Odd Fellow Palæet. Under festivalen vil der også være mulighed for at se det andet dansk/afrikanske kunstprojekt, som Michelle Eistrup er involveret i. Det drejer sig om projektet NotAboutKarenBlixen, som er baseret på et samarbejde mellem danske og kenyanske kunstnere – et samarbejde, Statens Værksteder også har lagt faciliteter til.

—-

Om projektet
Face a Face er støttet af Statens Kunstråd og CKU – Center for Kultur og Udvikling

My World Images festivalen finder sted fra d. 26. august til d. 12. september 2010.

Nærmere oplysninger om datoer og åbningstider findes på: My World Images