Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00

Det nye navn er taget i brug fra juni og de nye funktioner vil være tilgængelige i løbet af sommeren.

– Statens Værksteder for Kunst og Håndværk skifter navn til Statens Værksteder for Kunst

Siden etableringen i 1986 har Statens Værksteder haft til huse i Gammel Dok Pakhus og tilbudt atelierer og værkstedsfaciliteter til de bedste udøvere inden for kunst, design, kunsthåndværk og konservering. Dette er fortsat institutionens kerneydelse. Med navneskiftet – eller mere korrekt navnereguleringen – er der altså ikke tale om en helt ny identitet til Statens Værksteder, men om en skærpelse af husets profil udadtil. For at forbedre brugervenlighed og formidling søsættes samtidig en ny projektdatabase og smidigere kalenderfunktion på hjemmesiden.

Håndværket som en integreret del af huset

Det lange navn har ofte skabt forvirring om, hvad huset egentlig var og kunne tilbyde. Den forvirring imødegås nu ved at regulere navnet ned til Statens Værksteder for Kunst. For langt de fleste mennesker er begrebet ’håndværk’ forbundet med den faglighed, der kendes fra industrien eller fra byggepladser. Men Statens Værksteder har aldrig været tiltænkt den slags aktiviteter, ligesom vores ansøgere ikke er håndværkere i gængs forstand.

Med navnereguleringen får vi nu mere præcis fortalt, hvem der står bag institutionen (Staten); hvad der er institutionens kerneværdi (Værksteder) og hvad der i bred forstand arbejdes med (Kunst).

Selvom sentensen ’og Håndværk’ fjernes fra navnet, betyder det ikke, at Statens Værksteder for Kunst har fjernet dette element fra huset. Tværtimod.
Værkstederne, og den særlige faglighed der knytter sig til dem, har altid været omdrejningspunktet for alt, hvad der foregår i huset – og det vil det også være fremover.

Det gode håndværk, den kompromisløse tilgang kvalitet og detaljer, som er så vigtige for det enkelte design- eller kunstprojekt, er uløseligt knyttet sammen med den værkstedstankegang, som står i centrum af husets tilbud. At håndværket ud fra den forståelse forbliver en integreret del, ligger dybt funderet i ordet værksteder.

Begrebet kunst er i navnet brugt i en bred forstand, hvor det omfatter alle husets fire områder, dvs. billedkunst, design, kunsthåndværk og konservering – i den forstand at alt, hvad der bliver skabt i huset, indgår i en kunstnerisk arbejdsproces.

Nyt engelsk navn, logo og redesign af hjemmeside

Samtidig med det danske navneskifte skiftes den hidtidige engelske titel the National Workshops for Arts and Crafts ud med the Danish Art Workshops. Navneskiftet knyttes desuden sammen med ny visuel identitet og et redesign af hjemmesiden udført af kommunikations- og designfirmaet Bysted.

Statens Værksteder har i de senere år arbejdet ud fra en strategi om at åbne huset mere op og give omverdenen en mulighed for at kigge med indenfor – uden at gå på kompromis med den arbejdsro, som for husets brugere er så væsentlig. I den ny projektdatabase på hjemmesiden kan man orientere sig i de mange projekter, værkstederne lægger, og har lagt, tid og rum til. Det sker med et ønske om at tilbyde endnu bedre formidling af kunstneriske arbejdsprocesser. Redesignet af Statens Værksteders hjemmeside byder desuden på en ny og mere brugervenlig kalenderfunktion for potentielle ansøgere.