Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Kristian SverdrupKristian Sverdrup er uddannet fra School of Fine Arts, Perugia, Italien 1993 – 1994, Ærø Kunsthøjskole 1996 – 1997 og Det Kongelige Danske Kunstakademi 1998 – 2005.Share

I kraft af diagnosen, Cerebral Parese, har Kristian siden 2014 deltaget i en række toneangivende forskningsprojekter udført af Københavns Universitets Neuro- og Idrætsmedicinske Institut. I et nært samarbejde med studerende og forskere har Kristian indsamlet videnskabelige data til brug for sine egne kunstneriske studier. Med disse data har han, v.hj.a. EMG, MR-scanning, ultralydsscanning og biopsier, gjort sig selv til genstand for en større undersøgelse – en undersøgelse, der skal munde ud i en kunstudstilling. Videnskab og krop smelter sammen i kunsten og bliver en abstraktion over digitale afkodninger, der udfordrer selvportrættets klassiske form.

Filmet og redigeret af Erik Nørgaard Gravesen.

Læs mere om Kristian Sverdrups projekt her

Latest News From the Workshops

Deadlines / events / articles

Subscribe to Newsletter