Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

På Statens Værksteder for Kunst har billedkunstner, Jane Jin Kaisen, produceret 4 nye værker, herunder et storformat print, en skulpturel installation, en serie fotografier monteret i lyskasser, samt en video installation.

Juni 2020

Værkerne vises i en soloudstilling på Kunsthal Charlottenborg d. 13 juni-16 august 2020 og senere i en soloudstilling på Art Sonje Center i Korea. Jane fik tildelt et ophold, dels i efteråret 2019, hvor hun arbejdede i det lille fotoværksted og lavede skitsearbejde og udviklede de fotografiske værker. Dels i foråret 2020, hvor hun arbejde i Turboladen. Her fotograferede hun storformatprintet og samlede de skulpturelle værker.

Personlige og kollektive historier

Henover sommeren dedikerer Kunsthal Charlottenborg hele den store sydfløj til en soloudstilling med Jane Jin Kaisen. Centralt i udstillingen, der er den hidtil mest omfattende af den koreansk-fødte danske kunstner, er hendes overvældende filmværk Community of Parting, der blev vist i Den Koreanske Pavillon som del af Venedig Biennalen 2019.

Filmen er en montage af shamanistiske ritualer, naturscener, bylandskaber og arkivmateriale, der suppleres af poetiske voice overs og personlige vidnesbyrd. Selve optagelserne er skabt over en femårig periode i Syd- såvel som Nordkorea, men også i Japan, Kina, Kazakhstan, USA og Tyskland. 

På Kunsthal Charlottenborg vil filmen for første gang indgå som del af en større installation, der inkorporerer materialer som rispapir, tekstil, fotografi og fundne objekter. Herfra trækkes forbindelser til et udvalg af tidligere værker fra de seneste ti år, hvor emner som hukommelse, adskillelse, oversættelse og migration i krydsfeltet mellem personlige og kollektive historier udforskes.

Værket er drevet af et indgående engagement i fællesskaber berørt af krig og polarisering. Samtidig er det subjektivt investeret, idet Jane Jin Kaisens baggrund som koreansk adopteret på tærsklen mellem kulturer og familier subtilt væves sammen med andre migrationserfaringer, myter, ritualer og historiske begivenheder. Delingen af Korea fremstår som et limbo og bliver sammenkædet med shamanismens etablering af møder mellem de døde og de levende, der slører hierarkier mellem tider og steder.

Top: Panoramafoto fra Turboladen under færdigbearbejdelsen af fotografiske og skulpturelle elementer.