Skip to content Skip to footer
Brief info

f. 1958

Lars Tingskov Mikkelsens praksis bevæger sig i grænselandet mellem kunst, design og arkitektur. Hans arbejder, produkter og projekter kan enten have en hverdagsfunktion, være tekniske løsninger, designet interiør eller arkitektoniske modeller. Hos Mikkelsen flyder kunstformerne sammen i det, der, set med kunsthistoriske briller, kan kaldes en nyrenæssance-tilgang. Forskning og søgen efter nye løsninger og metoder er centrale holdepunkter, men den sociale tilgang er også slående. Interaktionen og samtale med brugeren er mere eller mindre udtalt i alle produktioner.

Mikkelsen har produceret en række fuldskalamiljøer, hvor han selv har stået for udførelsen af ​​alle dele i et ”Gesamtkunstverk”. Han har designet og fået fremstillet alt inventar, hvert eneste møbel, alle stole, borde og løse detaljer. Alt i fuld skala og udført med fokus på god kvalitet og funktion.

Projekter af

Lars Tingskov Mikkelsen arbejder i træværkstedet med et møblement til nybyggeriet The Shelter hos Deep Forest Art Land. Udgangspunktet er et stort ringformet dæk med pavilloner, der skal anvendes til besøgscenter for skulpturparkens gæster.