Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 6. maj 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1977

Udannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i 2008.

Hilligs kunstpraksis udfolder sig i et krydsfelt mellem abstrakt maleri, objektgjorte ting og rumskulpturer og forbinder ofte modsatrettede tendenser i kunsten.

Projekter af

I Statens Værksteders største atelier, Turboladen, har Jeanette Hillig fået tildelt et ophold af en måneds varighed for at fremstille fem fritstående skulpturer til en udstilling i Belgien. Okt. 2020 Skulpturerne er bygget op som en sandwich-konstruktion af mdf- og krydsfinérlægter, skåret til med stiksav.… Læs mere

På SVFK udfører Jeanette Hillig ét af de i alt tre værker, som skal udsmykke Frederiksberg Retsbygning. Værkerne består alle af organiske former, er lavet af henholdsvis metal, træ og kobber og karakteriseres ved en enkel, kontrastfuld æstetik. De tre værker spiller visuelt sammen, og… Læs mere

Jeanette Hilligs projekt vil i alt komme til at af bestå otte skulpturer, hvoraf de fire største skal realiseres på Statens værksteder. Værkerne retter sig mod en separatudstilling på Overgaden – Institut for Samtidskunst.  Billedkunstnerens arbejdsmetode består bl.a. i at kombinere alle slags materialer, objekter og maling og… Læs mere