Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 1950

Gudrun Steen-Andersen er billedhugger, uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademis billedhuggerskole. Arbejder i tre spor: Frie arbejder, udsmykninger og portrætbuster.

Et af mine arbejdsområder er det tredimensionelle portræt. Her lægger jeg vægt på portrætligheden i ønsket om at yde modellen retfærdighed ved at skildre vedkommende så nuanceret som muligt uden dog at fravige kravet om ærlighed.

Mit personlige fingeraftryk ligger ikke i teksturen eller i en bestemt manieret måde at gribe det an på, men i afvejningen af de udtryk, der tilsammen danner personlighedens ydre kendetegn.

Projekter af