Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1969

Projekter af

Eva Steen Christensen har nærstuderet gotiske kirkehvælvinger, som hun genskaber i tynde jernstænger, i et udtryk, der på én gang er organisk, grafisk og arkitektonisk.

Billedkunstner Eva Steen Christensen skal på Statens Værksteder bygge en 1:1 skitse i forbindelse med gennemførelsen af en udsmykningsopgave for h.h.v. Statens Kunstfond og Frederiksberg Kommune. Modellen skal efterfølgende sendes til Kina, udhugges i sten og indgå som en del af udsmykningen på Kjeld Petersens… Læs mere