Skip to content Skip to footer

For at tydeliggøre formålet med og udbyttet af et arbejdsophold på SVFK beder vi nu om, at der for fremtiden søges inden for to programmer: udvikling og værkproduktion.

Maj ’19

Det betyder, at man i ansøgningen skal gøre opmærksom på, om der er tale om kunstnerisk udvikling / forskning, der giver mulighed for at eksperimentere og fordybe sig i kunstneriske arbejdsprocesser, eller konkret værkproduktion til udstilling eller andet formål.

Professionelle kan søge om arbejdsophold til udførelse af projekter i ét af de følgende ansøgningsprogrammer:

PROGRAM 1 / UDVIKLINGSPROJEKTER
Projekter med udgangspunkt i materialebaseret, kunstnerisk forskning / udvikling, herunder materialeudforskning, prototypefremstilling og andre forarbejder. Projekter der har karakter af research, udforskning og innovation. Projektets formål skal være godt beskrevet.

PROGRAM 2 / VÆRKPRODUKTION
Projekter der retter sig mod produktion og færdiggørelse af værker til udstilling, udsmykning el. lign. Det kan være enkeltværker eller en samlet udstilling. Projekter der er målrettet offentlig visning i ind- og udland.

En del af kunstområdets økosystem
SVFKs bidrag til kunst- og kulturområdet i Danmark er en professionel produktions- og udviklingsplatform for alle de kunstneriske fagområder. Med bred teknisk og håndværksfaglig viden, specialindrettede værksteder og store produktionsforhold tilbyder vi de mest optimale rammer for udviklingsprojekter og for udarbejdelse af krævende værker til udstillinger og andre formål. Med de to ansøgningsprogrammer sikrer SVFK, at de bedste og mest krævende projekter kan gennemføres under unikke værksteds- og produktionsforhold.

Alle professionelle, uanset faglig baggrund, kan søge om at benytte faciliteterne.
Er du i tvivl om, hvilket program du skal søge, eller om dit fagområde ligger inden for vores virkefelt, så ret henvendelse til direktør Frederik Hardvendel, tlf. 91 34 69 30, frederik@svfk.dk