Skip to content Skip to footer

Visualisering af Copenhagen Dock-visionen (collage: Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Kan Gammel Dok Pakhus blive et samlingssted for kunst og design, når DAC i 2016 får nye lokaler? En styregruppe med repræsentanter fra SVK, BKF, CAKI, Danske Grafikere, SNYK og Danske Kunsthåndværkere ser for øjeblikket på mulighederne for at skabe et internationalt kraftcenter.

Mar. 2013

Dansk Arkitektur Center flytter til nye lokaler i 2016. Herved frigøres ca. 3.500 m2 udstillings-, kontor- og caféarealer, med SVK og Byggeriets Evalueringscenter som naboer. En række private og offentlige aktører, både kunstnere og brancheorganisationer, har udtrykt interesse for at danne et fælles internationalt kraftcenter for kunst og design. Det nye center har foreløbig fået navnet Copenhagen Dock.

Visionerne om Copenhagen Dock blev introduceret i 2011 på initiativ af SVKs direktør Frederik Hardvendel. Det overordnede mål har været, at lade kunst- og designorganisationer få større gennemslagskraft ved at stå sammen – og bo sammen.

Copenhagen Dock tænkes at kunne danne ramme om tværfaglige samarbejder, konferencer og udstillinger, og ikke mindst være en port til udlandet. Det gælder både, når danske kunstnere og designere skal ud i verden med deres arbejde – og når internationale aktører har brug for at blive introduceret effektivt til dansk kunst og design. Synlighed for husets aktører er en af Copenhagen Dock-visionens grundsten.

De store linjer og de daglige gøremål
Omkring tyve aktører har vist interesse for enten at flytte ind i Gammel Dok som en del af det nye center eller ved at have faglige forbindelser til fællesskabet fra en ekstern placering. Med sin centrale placering på Christianshavn tæt på lufthavn og på centrum, vil centeret være let tilgængeligt – men kunne tilbyde en husleje langt under private markedsvilkår. Udover at samle aktører inden for de enkelte områder; kunst og design, vil huset også kunne stimulere samarbejder mellem de to brancher på nye måder. Målet er at samle både organisatoriske funktioner og værkstedsaktiviteter, så det udøvende miljø knyttes tæt til det organisatoriske.

Viden om håndværk, materialer og kreative processer har relevans dels i kunst- og designformidlingen, men rækker i dag også ind i erhvervslivets interesser. I takt med at værkstedsbaseret læring på skoler og institutioner bliver reduceret over hele det uddannelsesmæssige spektrum, vil Copenhagen Dock blive en central vidensholder.

I visionen ligger desuden en ide om en fælles enhed til drift og til organisation af aktiviteter, som kunne give ’stordriftsfordele’ til ellers små organisationer. For mindre organisationer vil det betyde en lettelse af administration og måske tilgang til ressourcer og viden, som ikke ellers er mulig. For større organisationer kan det betyde en fleksibel arbejdsplads, hvor man dels vil kunne afholde faglige arrangementer, dels kan afstemme kvadratmeterne med organisationens skiftende størrelse, i forbindelse med at projekter sættes i gang, udvides eller afvikles.

Fra vision til forretningsplan
I januar 2013 blev mulighederne diskuteret på en visionskonference på SVK, som samlede omkring 35 deltagere fra kunst- og designområdet. Her blev diskuteret både med udgangspunkt i eksisterende modeller for fællesskaber og i visionsoplægget. Forholdet mellem synergi og uafhængighed, tværfagligt udbytte og – naturligvis – økonomi var centrale emner i diskussionerne.

I forlængelse af visionskonferencen, er der i januar 2013 nedsat en styregruppe. Styregruppens første opgave bliver at sammenstille en forretningsplan for de 3500 kvm, som de interesserede parter kan tilslutte sig.

IMG_0500_381

IMG_0537_381

Fra visionskonferencen, januar 2013.

Fakta
3500 kvm. bliver ledige i 2016. I dag huser lokalerne DAC, som har udstillinger, boghandel, café, workshop og seminarområder, samt en mængde administrative funktioner.

Styregruppen består af:

Bjarne Werner Sørensen, Bkf
Nicolai Gjessing, Danske Kunsthåndværkere
Kit Kjærbye, KKS
Pernille Skov, CAKI
Anne Marie Ploug, Danske Grafikere
Thorbjørn Tønder Hansen, SNYK
Frederik Hardvendel, SVK
Spørgsmål om projektet kan rettes til direktør Frederik Hardvendel på frederik@svfk.dk.

Økonomi
Det kommende kraftcenter vil generere indtægt fra lejernes bidrag, fra indtægtsdækket virksomhed og evt. fra offentlig driftsstøtte.

Bygningens udlejer, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, er interesseret i planerne og støtter visionen, ligesom også Kulturministeriet har givet støtte og opbakning til de videre planer. De overordnede etableringsudgifter, herunder bygningstilpasninger vil skulle finansieres gennem fondssamarbejder og offentlig støtte.

Projektet er støttet af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond.

Læs mere
Artikel i Billedkunstneren