Skip to content Skip to footer

Billedkunstner og arkitekt, Maya Peitersen, udforsker billedkunstens og arkitekturens randområder med sine værker, der ofte tager afsæt i psykiske tilstande, rumlige størrelser og kroppens forhold til fysiske og mentale rum.

Af Luisa Minopoli
9. juni 2016

Mayas oeuvre gennemløbes af en interesse for kroppens forhold til fysiske rum, og hvordan vi agerer som individer i mængden. Sideløbende hermed udforsker hun, hvordan psykiske tilstande kan rumliggøres og udtrykkes i et billedkunstnerisk sprog. Flere af hendes værker har et arkitektonisk udspring, idet de forholder sig til rumlige og kropslige proportioner, men værkerne kan ikke bebos og har ingen funktion i arkitektonisk øjemed. Fokus er på de psykiske tilstande, sansninger og kropslige fornemmelser.

Det følgende er et udsnit af Mayas værker fra de seneste 11 år: