Skip to content Skip to footer

Her ses en af de to modeller, Jørn Bagger har udarbejdet som forlæg for en fremtidig hjemløsevogn.

Læs om Jørn Bagger på SVK  her.

I en nær fremtid er det måske ikke længere højt belæssede barnevogne, de hjemløse kører rundt med. Designer Jørn Bagger har udtænkt to modeller på en vogn, som kan tilgodese de specielle behov, den udsatte – og meget sammensatte – gruppe har.

September 2007.

Jørn Bagger fik oprindelig idéen til hjemløsevognen for over 10 år siden inspireret af amerikanske designere, som havde udtænkt nogle kasser, de hjemløse i New York kunne bo i. Projektet åbnede hans øjne for, at design kunne være andet og mere end lækre Stelton-kander, biler og tøj. Han var dog nødt til at forlægge idéen igen, da han ikke kunne se, hvor pengene til et så specielt projekt skulle komme fra.

”Sidste vinter faldt jeg så tilfældigt i samtale med en hjemløs, og her tog projektet igen form. Inspireret af de forskellige kampagner, hvor almindelige borgere har kunnet købe vandpumper, geder og andet til befolkningen i ulande, var min idé, at konceptet kunne overføres til danske forhold. At man her kunne købe en vogn til en hjemløs,” siger Jørn Bagger. Han var ikke sen til at kontakte hjemløseavisen Hus Forbi med sin idé, og derfra kunne designeren helt konkret tage fat på at designe vognen.

Dybt afhængige af den sociale kontakt

På forhånd opstillede han en række parametre for, hvad han kunne forstille sig, at vognene skulle kunne, og i den forbindelse etablerede Hus Forbi kontakt til en gruppe hjemløse. De lagde bl.a. vægt på, at den skulle kunne låses fast. De personlige ejendele og livsnødvendige ting som soveposer, regnslag og andet er en del af livet på gaden og derfor hårde at miste. Andre parametre var, at det skulle være muligt at komme i tørvejr, man skal være hævet over jorden, når man sover, og at vognen skal kunne forsvinde lidt i det omgivende bybillede.

Jørn Bagger forstillede sig også at lave plads til et lille stormkøkken, og det vakte genklang i gruppen. ”Vi andre indretter os med samtalekøkkener og hele baduljen – hvis der er nogen, der har brug for et samtalekøkken, så er det de hjemløse, der trods alt er dybt afhængige af den sociale kontakt, de har med de mennesker, der er omkring dem,” understreger designeren.

Lavet på metalværkstedet

Efterfølgende har Jørn Bagger sammen med sin partner, industriel designer Sisse Degner lavet forskellige modeller på metalværkstedet på Statens Værksteder – og det har været en udfordrende proces, hvor de oprindelig tænkte 3 modeller blev reduceret til 2, og hvor der undervejs er gjort mange overvejelser omkring materialer, holdbarhed og udformning. Alene arbejdet med at fremskaffe hjul og telt-materiale har været stort, men heldigvis er flere af disse materialer blevet sponsoreret af firmaer som Winther og GP Covers .

Materialevalget til vognene er vigtigt, da de ikke må blive for tunge. Brugeren vil typisk fylde vognen op med alt fra dåsemad til ølkasser, som i sig selv vil give en betragtelig vægt. Det har også stillet store krav til sammenfatninger og svejsninger på vognene, der skal kunne holde til meget. Derfor har designeren i samarbejde med værkstedsleder Frank Jensen prøvet flere forskellige ting af, før de færdige modeller kunne rulle ud på gaden.

”Det, der er fordelen på Statens Værksteder, det er, at de folk, der arbejder her, de er vant til at arbejde med mennesker, som enten er kunstnere eller folk, som er kreative – det vil sige, at de er problemløsere. De spekulerer ikke på, hvordan man laver 6000 af den, fordi de laver én. Så det gør, at man har de rigtige folk og de rigtige kompetencer,” fortæller Jørn Bagger.

Ud til det daglige slid

I starten af september blev modellerne færdige, og siden har de været ude at blive testet for at se, om de lever op til de hårde krav, livet på gaden stiller. I 3 uger har de været udsat for dagligt slid af de brugere, der i sidste ende skal have glæde af dem – de hjemløse. Og responsen har været god. Især den ene af modellerne, som er høj og giver en reel telteffekt, er blevet modtaget godt.

Sliddet har dog også vist, hvor der er mangler ved vognene, og de mangler vil Jørn Bagger nu udbedre. Bl.a. har det vist sig, at støttestellet, der skal sørge for, at vognene bliver stående stabilt, i den nuværende form ikke kan holde til den hårde tur op og ned af kantsten. Så der skal svejses og justeres lidt igen, før den endelige prototype er klar. Men det er også tanken bag processen: at testen skulle vise, hvilke fejl der skulle rettes for at nå frem til den bedste udformning af vognen.

Vover nakken

Spørgsmålet om senere produktion og finansiering af vognene er endnu ikke helt afklaret, men der mangler ikke idéer til, hvordan det kan gøres. Og designeren er klar til at kæmpe videre for at vognen kan blive en reel mulighed for de mange hjemløse:

”Jeg vil vove nakken på det her projekt. Problemet er, at når de her mennesker får et boligtilbud, så får de jo nærmest klaustrofobi. Mange af dem kan ikke bo i en toværelses, de kan ikke sove på en madras, de ved ikke, hvad de skal stille op med badeværelset, der gror hurtigt til, og de får social angst, fordi de er vant til at være sammen med deres venner hele tiden. Når man siger, at man vil have dem til at bo ligesom alle os andre, så tror jeg, at man har skudt sig selv lidt i foden,” siger Jørn Bagger.

Sammen med Hus Forbi og Hjemløseorganisationen SAND går han nu videre i processen med at få vognene ud på gaden.  Måske bliver Jørn Baggers hjemløsevogn en del af det fremtidige bybillede for de grupper, der ikke kan passes ind i andre botilbud.

—-

Om designeren

Jørn Blohm Bagger er født i 1964 og tog afgang fra Designskolen i 2003. Andre designs kan ses på www.kajakvogn.dk.