Skip to content Skip to footer

Fredag d. 10. oktober kl. 17-22

MUSIKALSKE MASKINER hedder temaet for kulturnatten på SVK anno 2014. Her kan du få et indblik i diversiteten af værker, der produceres i værkstederne, i en samlet oplevelse af musikalske kunstmaskiner imellem værkstedernes udstyr. Demonstration og fortællinger i et miks af kunst, lyd og maskiner.

Af Rebekka Lewin,  26. sept. 2014

Vi har inviteret tre musikalske projekter, som er udført på SVK af henholdsvis:

  • Designer, Eske Rex
  • Lydkunstner og komponist, Lars Kynde
  • Scenograf, Sarah Piyannah Cederstrand, og elektronisk komponist, Andreas Busk
    NB! performance kl. 18.15, 19.15 og 20.15

Tegnemaskine – poetiske automattegninger
Designer, Eske Rex arbejder i feltet mellem skulptur, møbel og rum. Under et ophold på Statens Værksteder har han udviklet og udført en storskala tegnemaskine, der kan konstruere tegninger i størrelsesordenen 3 x 3 meter.

To store penduler trækker en pen henover et stykke papir i bløde cirkler og skaber over tid en tegning. Rex’s tegnemaskine er drevet af vægttrækket fra lodder, hængt op i et sindrigt system, som han har bygget i SVKs værksteder.

Eske-Rex_Ballpenjoint

Answer to Nancarrow – rytme – klang – forandring
Lydkunstner og komponist, Lars Kynde, har, gennem et ophold på Statens Værksteder for Kunst, forberedt sin performance til Klang Avantgarde Musikfestival. Kynde har videreudviklet sit selvgjorte instrument, Wandelende Tak (på dansk, vandrende pind) til en større udgave med titlen Answer to Nancarrow.
Kynde interesserer sig for flersanselige oplevelser, hvor både det lydlige og det visuelle spiller sammen i farve, form, lyd og bevægelse, ligesom også tid er en vigtig medspiller. En del af lyden frembringes og varieres ved hjælp af kugler af forskelligt materiale og med forskellige overflader såsom gummi, træ og marmor.

LarsKynde_Lullaby

Beatrice – sød musik imellem menneske og maskine i et fin de ciècle-univers
Scenograf, Sarah Piyannah Cederstrand, og elektronisk komponist, Andreas Busk, har, gennem et ophold på Statens Værksteder for Kunst, samarbejdet om at udvikle og producere dukker og scenografi samt en integreret lydside til dukketeaterforestillingen Beatrice.

Beatrice er en forestilling for unge og voksne, der foregår i et surrealistisk, Jules Verne-inspireret univers i slutningen af det 19. århundrede, hvor grænsen mellem mennesket og maskinen er i opløsning. Dukker, scenografi og lyd skabes med udgangspunkt i gamle, mekaniske objekter, som for eksempel ure, tandhjul, et gammelt bornholmerur og diverse metalliske genstande.

Elementer fra forestillingen vil kunne opleves kl. 18.15, 19.15 og 20.15

Sequencer_Sarah og Andreas

> Eske Rex’s hjemmeside
> Lars Kyndes hjemmeside
> Sarah Cederstrøms hjemmeside
> Andreas Busks hjemmeside