Skip to content Skip to footer

Statens Værksteder for Kunst har et allestedsnærværende videndelingprojekt, der handler om at bevare og videreformidle den viden, huset besidder omkring kunstneriske arbejdsprocesser. Vores hjemmeside er således fyldt med projektbeskrivelser, der fokuserer på proces fremfor den overordnede kunstneriske idé eller koncept. Derudover har vi for år tilbage oprettet en portal i Wikipedia med navnet, “Bagom Kunst og Design – metoder og materialer”. Idéen er, at alle kan bidrage med deres viden, og det gælder også dig!

Jan. 2018

Hvordan kan du bidrage?
– Du bestemmer selv, om du vil skrive i Word eller lære selv at bruge Wikipedia
Hvis du skriver udenfor Wikipedia, kan vi lægge artiklen på og kreditere dig for arbejdet
– Du kan påbegynde nye artikler fra bunden
– Du kan udvide og forbedre en eksisterende artikel, ved at skrive til og redigere
Når man redigerer, skriver man efterfølgende en note på Wikipedia om de ændringer, man har foretaget. En god tommelfingerregel er, at man fint kan lave ændringer, men gerne må bibeholde den viden der findes i artiklen i forvejen
– Du kan få sparring i forbindelse med skrivearbejdet – også efter Wiki Lab (wikipedia@svfk.dk)

Om at skrive til Wikipedia
– Stilen på Wikipedia er nøgtern og introducerende. Gerne læsevenlig. Man skriver ud fra et ’neutralt’ synspunkt.
– Artikler deles op i afsnit – Se artikel-skabeloner på de næste sider. Første afsnit er altid en kort definition af- eller introduktion til artiklens emne (opslagets titel, f.eks. ’akvatinte’). De efterfølgende afsnit skal have hver deres overskrift.
– Flere slags læsere – Skriv gerne så artiklen kan læses både af praktisk udøvende (kunstnere, designere, konservatorer osv.) og af alment interesserede.
– Kilder. Wikipedia er populært sagt ’viden om viden’. Derfor skal det du skriver altid underbygges af publicerede kilder (trykte eller online skrifter, video, audio etc.) Hvis du selv er en erfaren fagperson på det område du skriver om, kan vi interviewe dig, og publicere interviewet som kilde.

Skabelon: Teknikker
(eks. på afsnit artiklen kan indeholde)

– Første afsnit er altid en definition og kort intro til artiklens emne (betydning af dets emneord f.eks.)

– Beskrivelse af teknikken

– Grundlæggende fremgangsmåde

– Detaljer om teknikken (Et eller flere underafsnit om delaspekter af en teknik)

– Redskaber: Typiske redskaber/værktøjer som anvendes i forbindelse med teknikken

– Moderne teknik: Afsnit om hvordan en teknik eventuelt er opdateret i forhold til tidligere. Kun hvis det er relevant.

– Typer og varianter Afsnit over de forskellige typer/varianter, der findes af teknikken, og kort om deres særlige egenskaber i forhold til andre typer. Kan hedde f.eks. ’Lignende teknikker’.

– Navne Afsnit om hvilke kunstnere/designere/kunsthåndværkere/konservatorer der har anvendt den givne teknik. Evt. lidt om hvor og hvordan. Kan hedde f.eks. ’Litografi i kunsten’.

– Historie og udvikling / Oprindelse

– Noter

– Litteratur

Skabelon: Materialer
(eks. på afsnit artiklen kan indeholde)

– Første afsnit er altid en definition og kort intro til artiklens emneord (betydning af dens emneord f.eks.)

– Egenskaber

– Brug

– Bestanddele eller Sammensætning

– Oprindelse

– Fremstilling

– Bearbejdning

– Afsnit over de forskellige typer, der findes af materialet, og evt. deres særlige egenskaber i forhold til andre typer.

– Afsnit om hvilke kunstnere/designere/kunsthåndværkere/konservatorer der har anvendt det givne materiale. Evt. lidt om hvor og hvordan

– Historie

– Noter

– Litteratur

– Eksterne links

– Video (links)

Bonusinfo fra Wikipedia

> Kom hurtigt i gang

> Stilmanual til Wikipedia

> Skriv ud fra et neutralt synspunkt