Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Find værksteder og atelierer efter region:

København og Sjælland

Fabrikken for Kunst og Design, København
Produktions- og videnscenter for visuel kunst og design i København. Mere end 50 værksteder og forskellige typer lejemål, netværksarbejde, udstillinger, Den alternative kunstmesse, internationalt artist in residence program og forskellige formidlingstiltag.
Atelierer, træ, metal, residency-program.
Copenhagen Fablab, København
Elektronikarbejdsplads med tilhørende udstyr, 3D-printer med plastiktråd, 3D-mikrofræser og scanner, folieskærer, laserskærer, broderimaskine og CNC-fræser. Benyttelse af værkstedet er gratis, dog mod at man deler sin viden og ideer i fablab-netværket. Materialer betaler man selv.
Til hver maskine er knyttet en computerarbejdsplads.
Grafisk Værksted, Næstved
70 m2 værksted til radering/ætsning/dybtryk, fotopolymergravure, litografi, linoleums/træsnit og computerbaseret grafik. Residensprogram. Adgang til værkstederne sker gennem bestyrelsen, Bkf-medlemmer kan optages direkte. Årskontingent er kr. 150 – fra 2013 dog kr. 200.
Grafik, residency-program.
International Ceramic Research Center, Guldagergård, Skælskør
Center for keramisk arbejde og forskning. Guldagergaard tilbyder bolig, værkstedsplads, teknisk assistance, et bredt udvalg af udstyr samt større ovne opvarmet med el, gas og flere typer træfyrede ovne. Ansøgningsfrister er: 15. februar, 15. juni, 15. august, 15. november.
Keramik, residency-program.
Nakskov Metalværksted, Nakskov
Arbejdsplads på CELF Lolland i hal i smedeafdelingen med højt til loftet og en stor maskinpark med bl.a. kran og mulighed for computerstyring af elementer. Der er værkstedsassistance til rådighed, og alt arbejde foregår under de bedste sikkerhedsmæssige forhold. Alle, der ønsker at arbejde med jern som kunstnerisk udtryk, kan blive medlem. Medlemsskab koster 100 kr. årligt.
Republikken, København
Prototypeværksted med bl. a. laserskærer, kontorfaciliteter, events og kurser.
Laserskærere
Vestsjællands arbejdende kunstværksteder, Jyderup
Bronze-, metal-, træ-, glas- og grafikværksteder. Medlemskab af foreningen VAK koster kr. 200,- pr. år, medlemskabet giver dig ret til at bruge VAK’s værksteder.
Bronze, metal, træ, glas, grafik.
VærkStedet, Roskilde
Kunstnerfællesskab med atelierpladser, mest med fokus på maleri og keramik.
Atelierer, maleri, keramik, residency-program.

8B – Kunst i brug, Odsherred
Bolig- og værkstedfællesskab for keramikere og tekstilkunstnere.
Atelierer, værksteder, keramik, tekstil, væv.

Printer’s Proof, Valby
Kobbertrykværksted, som udover kobbertryk også specialiserer sig i træ- og linoleumssnit samt fotogravure.
Der er yderligere mulighed for arbejdsophold / recidency-programmer. 


Bornholm

Bright Park Bornholm (keramik- og glasværksted), Nexø
Tidligere Møbelfabrikken. Keramik- og glasværksted, og dertil atelierleje i minimum 1 måned af gangen. Keramikværkstedet administreres af arbejdsfællesskabet Ler//Ler. Adgang til glasværksted kan være på perioder ned til en enkelt dag.
Atelierer, keramik, glas.

 

Fyn

Fyns Grafiske Værksted, Odense
Værksted og galleri for den grafiske kunst. Som medlem af FGV, kan du bruge værkstedet døgnet rundt, hele året. Der tilbydes trykfaciliteter og showroom, og FGV fungerer som grafisk videnscenter.
 
Tommerup Keramiske Værksted, Tommerup
Specialværksted for keramisk kunst og udsmykning. Erfaring med og faciliteter til at lave meget store keramiske værker. Privat værksted, adgang mod betaling.

 

Jylland

Bureau Detours, Århus, Kolding, København, m.fl.
Bureau Detours er en gruppe af mennesker, som skaber nye konstruktioner i særligt offentlige rum. Der er under Bureau Detours mulighed for at få adgang til viden, netværk og faciliteter til konstruktion af mange forskellige typer produktion, ikke mindst i træ. En lillesøster hertil er Institut for X, som er et græsrodsnetværk med fokus på sociale interaktioner.
Træ, interaktion, arbejder i det offentlige rum, sparring, samarbejder.
Byens åbne værksteder/Godsbanen i Århus
Godsbanen rummer produktion af scenekunst, litteratur og billedkunst, samt Huset og deres værksteder: Træ, metal, tekstil og serigrafi (også store rammer, op til 1 x 1,8 m), print, sy- og læderværksted. Desuden arbejdes der på at starte et mørkekammer. Ansøgningsfrister: 1. februar (gældende for perioden 1. juli til 31. december) og 1. august (gældende for perioden 1. januar til 30. juni). Når de længerevarende produktioner er lagt fast, åbnes der for løbende booking via et online bookingsystem. Prissætning skelner mellem: Udøvende kunstnere, kulturinstitutioner og kommercielle brugere. Udøvende kunstnere, der driver undervisningsvirksomhed betragtes også som kommercielle brugere.
Atelierer, træ, metal, tekstil og serigrafi, print, læder.
Cavi – interaction design, Århus
CAVI hører under Aarhus Universitet og er et center for advanceret visualisering og interaktion.
Sparring, teknologi, visualiering, interaktion, samarbejder.
Det grafiske værksted i Hjørring
Fungerer på medlemsbasis, men ofte med gæster. Råder over to prøvetrykpressere til litografi til formater på 60 x 80 cm. og 90 x 130 cm. Hertil kommer en stentrykspresse til format 50 x 70 cm. På værkstedets øverste etage ligger kobbertryksværkstedet – pressen her kan trykke i formater på op til 120 x 240 cm.
Det grafiske værksted – Silkeborg
Brugere kan frit bruge værkstedet efter udstedelse af et ‘kørekort’. Man får nøgle til værkstedet og kan komme og gå som det passer den enkelte. Det koster pt. kr. 125,- pr. måned. Værkstedet råder over: 2 radérpresser på hhv. 70 x 140 cm og 65 x 70 cm, En stentrykspresse med tilhørende sten i forskellige størrelser, Varmeplade 50 x 60 cm, Ætseskab med nødvendig udsugning, Akvatintekasse, Værktøj til fremstilling af grafik, Materialer (som f.eks. sværte, trykpapir, zinkplader, etc.).
Hack Århus / Open Space Århus
Et hackerspace – det vil sige et sted og en gruppe mennesker, som beskæftiger sig med at udfordre og omskabe moderne teknologi. Openspace er et åbent fysisk rum i Århus, hvor teknisk interesserede og kreative mennesker kan mødes om åben teknologi, udveksle erfaringer og idéer, og ikke mindst socialisere og skabe kontakter til andre ligesindede inden for åben teknologi.
Sparring, teknologi, samarbejder.
Højbjerg FotoGrafiske Værksted, Århus
Værkstedets indretning og faciliteter spænder over traditionelle grafiske dybtryksteknikker, analog fotografi, ædeltryksteknikker og digital billedbehandling, og dertil kurser. Tilmelding kan ske på time-, dag- og ugebasis eller længere efter behov. Der betales en differentieret leje pr. time beregnet efter aktivitet samt forbrug af materialer.
Kirsten Kjærs Museum, grafisk værksted og bronzestøbning, Frøstrup
2-3 kunstnerboliger, gæstehus og værksteder for grafik, metal og skulptur (bronzestøbning). I haven er der plads til skulptur udstillinger. Adgang til værkstederne gennem medlemsskab eller gennem dagspris.
Grafik, metal, bronze, gæstebolig.
Saxum-Litho: grafisk værksted i Gravlev på Djursland
rummer alle muligheder og trykmaskiner inden for det gamle lithografiske håndværk. Værkstedet ligger på en gammel firelænget gård, hvor der er rig mulighed for overnatning og ekstra pension, hvis man er langt hjemmefra eller i forbindelse med et længerevarende og koncentreret ophold, der kræver tid til fordybelse.
Grafik, lithografi, gæstebolig.
Nordjyllands kunstnerværksteder, Ålborg
1 traditionelt udstyret grafisk værksted, 2 malersale, 1 skulpturværksted med tilhørende huggegård, 1 IT-arbejdsplads med billedbehandling samt følgende fællesfaciliteter der deles med adressens øvrige brugere: 1 kopimaskine, 1 træ- og metalværksted, 1 køkken, 1 opholds- / møderum samt omklædnings-, toilet- og badefaciliteter. Nordjyllands kunstnerværksteder
Grafik, maleri, træ, metal, IT, mødelokale.
Trøjborgbeboerhus, Århus
Et aktivitets- og beboerhus med lokaler, arrangementer og keramikværksted. Et medlemsskab koster 200 kr. pr. år. Som medlem kan man få adgang uden for åbningstiderne.

Klitgaarden Refugium, Skagen 
Tilbyder ophold til kunstnere, forskere, videnskabsfolk, Ph.d. studerende m.fl.
De tre atelierer kan benyttes til fx maleri – ét er desuden indrettet med faciliteter til trykgrafik, og et andet med faciliteter til keramik.

Internationalt

De Ateliers – Amsterdam, Holland
Kunstnerdrevet atelierhus med særligt fokus på unge kunstnere.
Atelier, gæstebolig mod betaling.
KKV Monumental, Malmö, Sverige
Kunstnerdrevne værksteder på medlemsbasis. Man betaler en årsafgift og derefter en dagspris. Visse af værkstederne har tilknyttet vejledere. Læs SVKs omtale af KKV Monumental
Træ, metal, glas, lyd, video, grafik, digital billedbehandling, bronze, gips, formstøbning, emalje, keramik, monteringshal.
Künstlerhaus Bethanien, Berlin, Tyskland
Atelierer og værksteder for kunstnere, samt udstillingslokaler. Adgang gennem kontakt med Kulturministeriet eller i særlige tilfælde gennem direkte kontakt.
Træ, metal, plastik, lyd, video, IT, residency-program.
Kulturwerk des bbk berlin GmbH, Tyskland
Atelierer, mekanisk, kemisk og digitalt trykværksted, bogbinding, skulpturværksted, workshops & seminarer.
Nordic Artist’s Center Dale, Sunnfjord, Norge
Residencies, atelierer, træværksted, mørkekammer til s/h, rum til overfladebehandlinger, grafisk arbejde (højtryk).
Steinprint – Færøernes Grafiske Værksted, Torshavn
Grafisk værksted og udstillingssted.
Sundaymorning@ekwc, Holland
Internationalt center for kunstnere, designere og arkitekter med interesse i keramik drevet som residencyprogram. Ca. 45 kunstnere om året arbejder her i residencies à tre måneder. I høj grad et sted for innovation og udforskning af det keramiske medie.
Keramik, residency-program

Trænas Artist/Arctics in Residence – TRÆNA, Norway
Atelier, gæstebolig