Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lin har flere sideløbende projekter på SVK. Hun skal restaurere et abstrakt maleri af Lisa Malinowski fra Det Informationsvidenskabelige Akademi. En fjerdedel af maleriet er ved et uheld blevet overhældt med hvis akrylmaling. Den skal fjernes.

Et andet oliemaleri forestillende brygger J.C. Jacobsen, malet af Jerndorff og ejet af Carlsbergfondet, skal renses for overfladesnavs og tyk gulnet fernis. Den tilhørende forsølvede ramme er overfladesnavset og op- og afskallet.

Derudover har Lin fået til opgave at farvekonservere glasset fra malermester Spenners antikke loft. Et projekt, som Anders Rørvig Abildgaard i sin tid fik sat til opgave at skadesregistrere og genskabe. Lin og Anders samarbejder om at genskabe det ituslåede og delvist tabte loft.