Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1969

Interaktionsdesigner.

Simon Løvind har samarbejdet med en lang række kunstnere bl.a. i kunstnergruppen Van Gogh. Det gennemgående tema for Simons kunstneriske arbejde er samspillet mellem betragter, rum og scenografiske elementer udfoldet via interaktiv, digital teknologi. Hans mål er at få disse dele til at smelte sammen i samlede kommunikerende systemer, hvor beskueren indgår med sin tilstedeværelse som et betydningsbærende element i oplevelsen af værket.