Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 1980

Uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole i 2008.
Afsluttede Ph.d.-afhandlingen Mellemrummets hus i 2016og underviser på Arkitektskolen.
Har udgivet bogen Refractions, en antologi om kunstnerisk udviklingsvirksomhed i arkitekturforskning, forfattet i samarbejde med en række dygtige kolleger ved arkitektskolen i København og Århus.