Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1979

Kristine Mogensen er uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, afdelingen for Rum og Form. Hun arbejder i dag som selvstændig arkitekt med arkitektur og design og underviser desuden på Arkitektskolen.