Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 6. maj 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1963

Ib Monrad er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler i 1993 og siden fra Teori og formidling ved samme akademi i 1998. Ib Monrad er maler og har gennem en lang årrække udviklet et maleri, som udvider menneskets forestillingsevne ved hjælp af et både illusionistisk og realistisk billedsprog.

Projekter af

På SVK skal billedkunstner Ib Monrad lave ophæng til værker til udstilling på Carnegie Art Award 2013 i Stockholm. Værkerne er meget store tusch- og oliemalerier af byer og landskaber set i et ekstremt og bearbejdet perspektiv. Hans inspiration stammer fra mødet mellem kinesisk landskabsmaleri… Læs mere