Skip to content Skip to footer
Brief info

Danmark, 1985

Uddannet fra Designskolen Kolding og det Kgl. Kunstakademi for arkitektur & Design, København 2015

Mit primære fokus er arbejder i tekstil inden for visuel kunst og skulptur. Mit univers er et blødt, hyper visuelt miks af postdigital æstetik, en udveksling mellem data og tekstiler.

Mine arbejder tager udgangspunkt i fascinationen af vores krop & sind set ud fra vores nutidige digitale virkelighed, og hvordan denne påvirker os – undersøgt gennem printede tekstiler kombineret med analoge, tekstile metoder eller digital manipulation. Vi sætter alle spor og aftryk her i verden, nu både digitale og fysiske. Teknologien er i dag blevet en forlængelse af os selv – en interaktion mellem medier, der gensidigt påvirker os, både i det fysiske, men også de digitale rum og er med til at forme vores måde at kommunikere og eksistere på.  Der er en visuel informationsstrøm så stærk, at den er med til at ændre vores materialitetsforståelse gennem de digitale og fysiske mønstre, vi færdes i. Tekstiler gør os opmærksomme på vores egen krop (materialitet) og dermed vores tilstedeværelse i verden. Det er dette skisma, jeg undersøger i både tekstile arbejder og papirarbejder i manipulerede overflader og leg med dimensioner. Jeg er interesseret i tekstilets poetiske potentialer i sammensmeltning mellem det materielle og immaterielle, i den sensoriske, sanselige oplevelse af at mærke rent konkret på en digital form.

Projekter af

Emilie Carlsen har på atelier plan 3 arbejdet med tilblivelsen af en række nye værker i tekstil og på papir. Serien har hun valgt at kalde VORTEX – The Sum Series. 

folds

På tekstilværkstedet undersøger Emilie Carlsen overflader i sine tekstile værker, hvor det digitale print smelter sammen med analoge teknikker som hvidætse og den japanske bindeteknik shibori. Med lagene i Folds of Matter undersøger hun intuitivt, hvordan farverne med de forskellige teknikker lægger sig på stoffet.