Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1979

Projekter af

I projektet udforskes anvendeligheden af laserteknik til rensning af korroderede, historiske og arkæologiske genstande af jern og kobberlegeringer. Formålet er dels at bevare og dels at højne genstandenes æstetiske værdi. Med Nd:YAG laseren på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk vil de bedst mulige teknikker… Læs mere