Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1962

Projekter af

I løbet af 2018 gennemgår Vallensved Kirke en større restaurering. I den forbindelse står Bevaring Sjælland, under lederskab af malerikonservator Anne-Marie Christensen, for farvemæssig konservering og restaurering af kirkens altertavle og korbuekrucifiks