Skip to content Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 5. august 2024 kl. 24:00
Brief info

Danmark, 1964

Anders Abraham er uddannet arkitekt. Han er professor på Kunstakademiets Arkitektskole i Arkitektur med teori og kunstnerisk udvikling som særligt fagområde.

Abraham har i en årrække arbejdet teoretisk og i praksis i spændingsfeltet mellem kunst og arkitektur med et særligt blik for de bygningsmæssige detaljer og rumlige tilstande der ofte viser sig at kunne danne principper for et langt større system eller udgøre grundformen for et rumligt design i 1:1.

Projekter af

17 idémodeller i træ til udstilling på Galleri Neon i Sverige.