Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Næste ansøgningsfrist: 8. november 2021 kl. 24:00

Samarbejder

Statens Værksteder for Kunst indgår i en række samarbejder med institutioner og organisationer i Danmark og internationalt. På den måde udvider vi vores udsyn og skaber grobund for bred, kunstnerisk udveksling. SVFKs samarbejder indbefatter: Tilbud om brug af værkstedsfaciliteter til Art Hub Copenhagen – Københavns…

Read more

Træets ornamentik

Støttegivere

SVFK retter en stor tak til følgende fonde for muliggørelse af diverse tiltag og projekter, der kommer husets brugere til gode og deler viden om kunstneriske arbejdsprocesser med omverdenen: Dreyers Fond, Augustinus Fonden, Beckett Fonden samt Prins Henriks og Dronning Margrethes Fond: Faglige kurser Statens…

Read more