Skip to content Skip to footer

Tirsdag d. 8. november holdt Lone Haugaard Madsen efterårets sidste artist talk på SVK. Resultatet af hendes arbejdsophold på Statens Værksteder kan ses på udstillingen Rum #310 på Overgaden frem til d. 29. januar 2012.

Læs mere om Lone Haugaard Madsen på SVK

Ved efterårets sidste artist talk på SVK åbnede Lone Haugaard Madsen dørene til et blik ind i 10 års kunstnerisk udvikling. En udvikling der i sagens natur er skudt i nye retninger, men hvor der alligevel er betydelige linjer til den overordnede skulpturelle praksis, hun arbejder inden for. Forskydninger i rum er dermed stadig et samlende tema for hendes værker.

December 2011

Artist talken tog sit udgangspunkt i Lone Haugaards tid som akademielev, der blev tilbragt på henholdsvis det Jyske Kunstakademi og Akademie der bildenden Künste i Wien. Efter flytningen til Wien i 2001, hvor hun var elev frem til 2004, oplevede hun en ændring i vilkårene for sin arbejdsproces. En ændring, der på flere måder førte til ny erkendelse i forhold til de rammer, både hun selv og de ydre omstændigheder lagde for hendes kunstneriske praksis. Det udmøntede sig i første omgang i en periode, hvor hun dannede rammerne om sit eget akademi i akademiet – som en form for struktur eller analyse af, hvad hun befandt sig i. Definitionen af rummet var dog langt fra færdig, faktisk blev det først efter endt diplom fra det østrigske akademi, at en mere afsøgende definition af begrebet rum begyndte at tage form.

Lone Haugaard_381x286_1

Denne søgende form har for Lone Haugaard afstedkommet en løbende tilbagevenden til (værk)stedets betydning for det endelige værk. Som i en slags post-post-studio praksis har hun taget turen ud og ind af rummet for at nå dertil, hvor hun er i dag. Midt i en verden af styrede tilfældigheder og praktiske præmisser, skaber hun sine skulpturer ud fra en performativ praksis, der også kan aflæses i det færdige værk såvel som udstilling. Undervejs er muligheder og begrænsninger med til at forme det, som beskueren i sidste ende står overfor i udstillingsrummet. Således kan helt lavpraktiske mål på en dør være med til at afgøre, hvor stor en skulptur skal være, og ligeledes bliver det også ofte forhåndenværende materialer og tilfældige møder med metoder og teknikker, der afgør arbejdsprocessen.

Lone Haugaard_381x286_3

Resultatet af tilfældighederne er at aflæse i en lang række af de værker, som man med Lone Haugaards egne ord kan betegne ’prekære skulpturer’. Skulpturer, der i udtrykket er præget af autonomi og uafhængighed, men som alligevel har et fælles sprog, der er bundet til selve processen. Som eksempelvis de gipsede arbejdsbukser, der ligger i en fastfrosset bunke på gulvet. Værket er samtidig et udtryk for, at der trods afsøgningen af nye veje i praksis, også er et element af gentagelse – i det hun før har udført lignende værker. Arbejdsbukserne indkapslet i gips er ligeledes et billede på den performative metode, Lone Haugaard anvender i sin praksis. Samlet set kan man altså ikke kun betegne skulpturerne som prekære, men også som performative.

Lone Haugaard_381x286_2

I sit kunstneriske arbejde sætter hun punkter ned for sig selv, og inden for disse kan hun agere frit. Det kan lyde som en art kassetænkning, men for Lone Haugaard er det en bevægelse hele vejen igennem. Hun har nogle regler inde i sit hoved, der betyder, at hun træder ind i det sted, hun er. Mange ting kommer til hende undervejs i denne proces – folk kommer sågar også til hende med ting – og denne særlige praksis skaber rammerne for en række særegne strukturer. For eksempel fik hun på et tidspunkt foræret en række store lærreder fra en ven, som var holdt op med at male til fordel for at skrive. Siden har hun selv spændt nye lærreder op, og de store malerier er blevet en del af hendes værkpraksis, som den har set ud under arbejdet på Statens Værksteder. På Overgaden danner de vægge for andre værker i den samling af objekter, der – ligesom hendes tidligere udstillinger – har fået titlen Rum # samt et nummer.

Lone Haugaard_381x286_4

 

Læs mere om projektet Rum # 310 her

—-

Artist talken fandt sted d. 8. november 2011 på SVK. Lone Haugaard Madsens første soloudstilling i Danmark Rum #310 åbnede på Overgaden d. 25. november og kan ses frem til d. 29. januar 2012.