Skip to content Skip to footer

Udsnit af Martin Bodilsen Kaldahls værk Nurbs and Loop 1, fra 2007, højde 65 cm. Værket er en håndmodelleret , computer-genereret form. Tilhører Kunstmuseet Trapholt.

Læs om Kaldahl på SVK her

Keramiker og medlem af områdeudvalget for Kunsthåndværk samt værkstedsrådet på Statens Værksteder for Kunst, Martin Bodilsen Kaldahl, var i perioden 2005-08 ansat som gæstedesigner på Danmarks Designskole. Dette forløb er der nu kommet en bog ud af, der viser helt nye digitale veje i leret.

April 2010

Bogen The Digital Clay giver et indblik i, hvordan Martin Bodilsen Kaldahl har udforsket keramikerens virkefelt på helt utraditionelle måder. I løbet af perioden har han haft udstillinger i indland og udland og han har afholdt en række eksperimenterende undervisningsforløb, hvor ‘keramikerens prøvelaboratorium’ er blevet åbnet for de studerende. I foråret 2009 havde han desuden et længere arbejdsophold på Statens Værksteder, hvor eksperimenterne fortsatte i lerværkstedet.

Martin Bodilsen Kaldahl har arbejdet med håndmodellerede, computer-genererede former, og ud af det er der kommet en serie arbejder, hvor 3D-printede objekter er blevet afstøbt og sammensat med afstøbninger af grenformer, der repræsenterer en genetisk betinget formdannelse sat overfor den digitalt skabte. Resultatet er blevet helt nye formudtryk, hvor de ornamentale muligheder er blevet afsøgt via grafiske programmer. En del af værkerne blev udstillet på Kunstindustrimuseet i slutningen af 2008.

“The Digital Clay præsenterer nogle af resultaterne af det samlede forløb. Et kig ind i prøvelaboratoriet med fokus på proces og inspiration. Det er således muligt at følge Martin Bodilsen Kaldahls vej igennem det treårige forløb, en vej der vedvarende spændes ud mellem polerne tradition og fornyelse og derigennem grundlæggende udforsker kunsthåndværkets position i det senmoderne.” Citat fra indbydelse til bogreception fra Danmarks Designskole.

—-

The Digital Clay. Research and Development Work at The Danish Design School, 2005 – 08

The Digital Clay er udgivet i skriftserien Copenhagen Working Papers on Design, der udgives af Danmarks Designskole. Skriftserien formidler aktuelle forskningstemaer fra skolen.
DKDS