Skip to content Skip to footer

Artist talk med billedkunstner, Søren Lose, onsdag d. 10. februar 2016 kl. 16.30

Søren Lose arbejder for øjeblikket i SVKs store fotoværksted på værker, der skal udstilles på Det Nationale Fotomuseum fra slut april sammen med fotokunstner, Julie BoserupUdstillingen tager direkte afsæt i Det Kongelige Biblioteks omfattende foto- og billedarkiv, som rummer over 17 mio. billeder. Det overordnede tema er storbyens arkitektur og rum, og i den forbindelse udvælger Lose billeder af konkrete bygningsværker og anonyme konstruktioner fra arkivet, som han sætter ind i en teoretisk/filosofisk ramme ud fra tre overordnede begreber: Konstruktion, dekonstruktion og destruktion. Her skaber han komplekse billedcollager med storprint samt rumlige objekter.

Skitse_Søren Lose

I samtale med Matthias Borello fra Kunsten.nu vil Lose fortælle om sin arbejdsproces i store fotoværksted på Statens Værksteder for Kunst, plan 4.
Tilmeld dig ved at sende en mail til tilmelding@svfk.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Om Kunstneren

Søren Lose er uddannet på Kunstakademiet i København i 2003.
Loses arbejde koncentrerer sig om fotografi, skulptur, installation.

> Søren Loses hjemmeside
> Søren Lose på SVK