Hop til indholdet.

Projekt

Torelore (arbejdstitel)

2016 / Billedkunst

Billedkunstner, Lotte Gertz, arbejder på en serie eksperimentelle farvetræsnit i stort format. Projektet tager udgangspunkt i forfatterinden og aktivisten, Karen Michaelis, og hendes aktiviteter ved huset Torelore på Sydfyn, hvor hun husede flygtninge i 1930’erne.

Jun. 2016

Ved at referere disse historiske begivenheder og relatere fortællingerne til Lottes eget liv skabes rammen for hendes arbejde. Gennem en eksperimenterende tilgang til materialet, maleriet og grafikken, undersøger hun begreber som hjem og tilhørsforhold.

Arbejdsprocessen
Metodisk påbegynder Lotte sit arbejde med at indfarve japansk papir med gouache og save store træflader ud i forskellige rå forme, som hun ridser i. Formene trykkes efterfølgende ovenpå papiret vha. højtryk. Lotte har udforsket det store format ved at sætte to stykker papir sammen til en flade, som hun kan trykke henover. Lotte har anvendt træstykker, der fungerer som betydningsbærere i billederne og forestiller eksempelvis hendes søns tandbørste, et Wi-Fi-symbol, et afskåret stykke træ fra tidligere træsnit, som genbruges i en ny form såvel som historiske redskaber (værktøj og våben). Akkumulering er en væsentlig faktor i Lottes arbejde, hvor materialet, både papir og træstykker, hober sig op og bliver genbrugt og omarbejdet ofte måneder eller år efter, hun har anvendt det i første omgang.

Forholdet mellem intention og resultat
Lottes kunstneriske praksis er forankret i maleriet, og en undersøgelse af billeddannelsen fostrer en kontinuerlig dialog mellem indhold og form. Hun veksler konstant mellem at give slip på den oprindelige tematik og genvinde den. Ritual og gentagelse bliver aktører for både proces og konceptuel begrænsning. Projektet ligger således i forlængelse af hendes tidligere alfabet-værker, hvor særligt Letter A/Tent (2015) opstod i en kontinuerlig vekselvirkning mellem intention og resultat. Bogstavets formelle logik blev undermineret og antog i stedet en ny struktur (et telt). Værkerne blev udformet ved at save træet ud i stykker, bemale papiret og trykke med de udsavede stykker træ. Denne metode rummede elementer af at stable, indsamle og danne husly. Idémæssigt tager Lottes seneste arbejder udgangspunkt i forskellige slags shelters, rudimentære hytter og teltets arkitektur.

Stilleben
Både form- og indholdsmæssigt er Lottes værker inspireret af stillebenet og det hierarki, der kunsthistorisk set har domineret og underkendt genren til fordel for historiske og religiøse motiver. Hun ønsker implicit at udfordre og sætte spørgsmålstegn ved disse hierarkiske inddelinger af stilarter, eksempelvis ved at sidestille hverdagsobjekter med historisk ladede objekter.

”Mine materialer og motiver sidestiller elementer fra både det kanoniserede og det marginaliserede, denne udvælgelse sker både intuitivt og kontrolleret i forsøget på at opløse og lege med hierarkier. Såvel i undersøgelsen af kunsthistoriens og maleriets egne hierarkier, men også ved inddragelsen af referencer til eksempelvis folklore og hverdagsobjekter,” fortæller Lotte.

Lottes ophold ved SVK er støttet af L. F. Foghts Fond.

 

 

SVK, Gammel Dok Pakhus, Strandgade 27 B, 1401 København K, +45 32 96 05 10, info@svfk.dk
Sekretariatet har åbent man. – fre. kl. 9-15. Lør. – søn. lukket.
CVR: 11887260