Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Billedkunstner, Cai Ulrich von Platen, arbejder frem mod en udstilling i Museumsbygningen og en fotobog, der skal præsentere værker fra hans fotografiske praksis gennem de sidste 45 år. 

Cai Ulrich von Platen har i løbet af hele fem ophold ved SVK (2001, 2004, 2007, 2010, 2016) arbejdet en arkæologisk gennemgang af egne negativmapper fra år 1968 og frem til 2005. Han udvælger og kopierer sine fotografier og forstørrer dem i mørkekammeret. Desuden scanner han flere af negativerne ind på computer og bearbejder dem digitalt til brug for fotobogen.

Udvælgelse af værker
I sin gennemgang af negativerne opdager Cai Ulrich, at hans fascination og interesse for det fotograferede har ændret sig med tiden. Han udvælger typisk de billeder, han har glemt, fremfor de billeder, der står klart i hukommelsen. Han udvælger billeder, der handler om almindelige stemninger og elementer, der fremkalder en fornemmelse af at have været til stede, fordi livet udfolder sig på en velkendt, om end særlig måde. Dette nærvær ser han eksempelvis gengivet i et fotografi af en park, hvor den lave aftensol kaster en lysstribe henover græsplanen og optegner konturerne af en stor trækrone. Et andet fotografi forestiller en gade i storbyen, hvor det netop har regnet.

Negativernes lagringstid
Den tidsmæssige distance til værkerne bærer projektet; negativerne har lagret, og Cai Ulrich kan betragte sit eget materiale med nye øjne. På samme vis har han ønsket at strække arbejdsprocessen over en lang årrække for at give sig god tid til at se på fotografierne.

Analogt og digitalt
Størstedelen af Cai Ulrichs fotografier er taget med analogt kamera. I mørkekammeret kopierer og forstørrer han sine gamle negativer og får således lavet et eksemplar, der har et udtryk, som er dækkende for det konkrete negativ. Ved at indscanne negativerne i mørkekammerets filmscanner, kan fotografierne bearbejdes med en særlig præcision, så det optimale udgangspunkt til fremtidige udprint og tryk i bøger kan opnås.

Næste skridt i det omfattende arbejde bliver at tilrettelægge fotobogen. Om den fortæller Cai Ulrich:

”Den skal ikke være retrospektiv eller historisk. Bogen skal godt nok opsummere mange års fotografisk arbejde, men forhåbentlig med en nutidighed i udvælgelsen og rækkefølgen af billeder. Ved at blande analogt og digitalt fotografi og være fokuseret på, at det billedforløb, bogen laver, ’frigør’ det enkelte billede til at kunne indgå i nye sammenhænger/historier, håber jeg at overraske mig selv endnu engang”.